1.

آزمون مدل علی طرحواره های نقش جنسیتی ، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-34
فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی

2.

بررسی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان در بهبود عملکردهای روانی- اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 12، شماره 44، تابستان 1400، صفحه 25-36
مرضیه جوادپور؛ محمد خیر؛ حجت اله جاویدی؛ امیر هوشنگ مهریار

3.

تدوین و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس راهبردهای خواندن در بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم وششم ابتدایی).

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 1-26
فاطمه سلیم حقیقی؛ محمد خیر؛ سیامک سامانی؛ اذرمیدخت رضایی

4.

مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 247-262
لیدا اسماعیلی؛ نادره سهرابی؛ امیر هوشنگ مهریار؛ محمد خیر

5.

مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 17-34
لیدا اسماعیلی؛ نادره سهرابی؛ امیر هوشنگ مهریار؛ محمد خیر

6.

معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 159-176
زهره کیانی؛ نادره سهرابی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیر

7.

نقش واسطه ای پذیرش اجتماعی و طرحواره های هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 59-76
طیبه رهسپار؛ محمد خیر؛ مجید برزگر؛ مریم کورش نیا

8.

نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی در جوانان

دوره 12، شماره 43، بهار 1400، صفحه 1-13
شهرزاد میزانی؛ اذرمیدخت رضایی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.