1.

اﺛﺮ ﺳﺒﻚهاى هوﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، و اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪى ﺗﻌهد هوﻳﺖ

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-16
ﻋﺒﺎس رحیمیﻧﮋاد؛ سمیه بر جعلی لو؛ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻳﺰداﻧﻰ ورزﻧﻪ؛ ﺣﺠﺖاﻟﻪ فراهانی؛ حبیب امانی

2.

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه منزلت‌های هویت تحصیلی در دانش‌آموزان ایرانی

دوره 2، شماره 5، مهر و آبان 1390، صفحه 1-15
الهه حجازی؛ حبیب امانی؛ محمد جواد یزدانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.