نویسنده = سیامک سامانی
تعداد مقالات: 3

1

آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 31-46
فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی

2

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس بدکارکردی های جنسی در زنان شهر شیراز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 19-34
نغمه اکبری؛ سیامک سامانی

3

عوامل و زمینه های احساس تنهایی زنان (یک مطالعه پدیدارشناسی)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-28
نازیلا ابراهیمی؛ محمد حسین فلاح؛ سیامک سامانی؛ سعید وزیری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.