1.

ابعاد مدیریت کیفیت فراگیرآموزشی سازمان دانش آفرین برپایه کارتیمی وپذیرش فن آوری با رویکرد پژوهش ترکیبی

دوره 11، شماره 46، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-20
علیرضا قاسمی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر

2.

ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی

دوره 11، شماره 46، بهمن و اسفند 1399، صفحه 203-222
فاطمه معصومه حسینی کاشانی؛ علیرضا چناری؛ امینه احمدی؛ کورش پارسا معین

3.

طراحی الگوی آموزش شهروند جهانی براساس مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی و هویت ملی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 141-157
بهمن خانی؛ امینه احمدی؛ مهدی باقری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.