1.

اثرات تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد: کاربرد مدل WEAP

دوره 13، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 208-223
قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ محمد بخشوده

2.

اثر توسعه اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی در ایران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 155-174
محمدحسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ محمد بخشوده

3.

ارزیابی پایداری کشاورزی استان فارس با استفاده از رهیافت برنامه ریزی توافقی

دوره 4، شماره 13، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-26
فرناز پورزند؛ محمد بخشوده

4.

اولویت‌بندی راهکارهای مقابله با اثرات هزینه‌ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید‌کنندگان مرغ گوشتی

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 39-52
فاطمه فتحی؛ محمد بخشوده

5.

بررسی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در خانوارهای روستایی ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 93-108
سعید مهرجو؛ عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده

6.

تأثیر تغییرات قیمت و در آمد بر الگوی مصرف برنج در شیراز

دوره 3، شماره 11، مهر و آبان 1390، صفحه 77-100
هاجر رمضانی امیری؛ محمد بخشوده

7.

عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زراعی مؤثر بر پذیرش یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان شیراز

دوره 6، شماره 22، مرداد و شهریور 1393، صفحه 135-157
کورش رضائی مقدم؛ سمانه رحیمی؛ محمد بخشوده

8.

مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی در ایران

دوره 5، شماره 19، آذر و دی 1392، صفحه 65-81
عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده؛ سعید مهرجو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.