1.

آزمون مدل علی طرحواره های نقش جنسیتی ، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-34
فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی

2.

اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر خود تمایز یافتگی و سلامت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 1-16
نجمه اکرمی؛ اذرمیدخت رضایی؛ حسین بقولى؛ سیامک سامانی

3.

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 81-94
سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی

4.

ارائه یک مدل جهت تبیین تعارضات خانوادگی در خانواده های دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 207-224
فاطمه بوستانی؛ مجید برزگر؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی

5.

تدوین و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس راهبردهای خواندن در بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم وششم ابتدایی).

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 1-26
فاطمه سلیم حقیقی؛ محمد خیر؛ سیامک سامانی؛ اذرمیدخت رضایی

6.

ساخت مقیاس ویژگیهای شخصیت انسان کامل براساس آراء و نظرات علامه محمد تقی جعفری

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 105-122
مریم طهماسبی؛ سیامک سامانی؛ سیده مریم حسینی

7.

مدل ساختاری عوامل خانوادگی با نقش واسطه‌گری عوامل فردی برای رفتارهای تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 159-174
سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی؛ امیر هوشنگ مهریار

8.

مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی و علائم مثبت و منفی در بیماران اختلال دو قطبی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 1-20
فرزانه محمدی؛ حسین بقولى؛ امیر هوشنگ مهریار؛ سیامک سامانی

9.

مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر بهزیستی روانشناختی و بهبود سازگاری زناشوئی در خانواده های ساکن شهر شیراز

دوره 11، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 59-72
سمانه نجارپوریان؛ فرزانه حسنی؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ سیامک سامانی

10.

واسطه‌گری عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان

دوره 4، شماره 14، بهمن و اسفند 1392، صفحه 29-43
کیامرث محمدی؛ ژاله رفاهی؛ سیامک سامانی

11.

ویژگی های روانسنجی نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ(PYDQ)

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 85-96
سوزان کرباسی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سیامک سامانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.