1.

آزمون مدل مفهومی نقش میانجیگر یادگیری خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در رابطه بین باورهای معرفت شناسی و فرسودگی تحصیلی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 1-23
سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی؛ مجید برزگر؛ فرزاد پورغلامی

2.

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 205-218
پارسا بهمنی؛ مجید برزگر

3.

ارائه یک الگوی علی جهت تبیین اختلال شخصیت مرزی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 113-140
فریده غلامی؛ حسین بقولى؛ مجید برزگر؛ مریم کوروش نیا

4.

ارائه یک مدل جهت تبیین تعارضات خانوادگی در خانواده های دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 207-224
فاطمه بوستانی؛ مجید برزگر؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی

5.

تدوین مدل علی تاثیر ادارک از جو مدرسه بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 1-18
مینا عبادالهی؛ مجید برزگر؛ سلطانعلی کاظمی

6.

تهیه و تدوین الگوی یادگیری خلاق در ساختار برنامه درسی آموزش دوره متوسطه

دوره 12، شماره 44، تابستان 1400، صفحه 133-148
محمدصادق حسینی؛ نادره سهرابی؛ حسین بقولى؛ مجید برزگر

7.

مقایسه اثربخشی درمان مصاحبه انگیزشی و ماتریکس با رویکرد شناختی - رفتاری بر افسردگی و بهبود کیفیت زندگی در مصرف کنندگان ماری جوانا

دوره 12، شماره 45، پاییز 1400، صفحه 35-48
عبدالرسول کاویانی؛ حجت اله جاوید؛ حسین بقولى؛ مجید برزگر

8.

نقش واسطه ای پذیرش اجتماعی و طرحواره های هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 59-76
طیبه رهسپار؛ محمد خیر؛ مجید برزگر؛ مریم کورش نیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.