نویسنده = نوازاله صاحبانی
تعداد مقالات: 4

1

استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسید سالیسیلیک جهت کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخی پاسخ‌های دفاعی گیاه

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 1، 2(تابستان)، تابستان 1392، صفحه 23-34
حدیث مصطفی نژاد؛ نوازاله صاحبانی؛ شاهین نوری نژاد زرقانی

2

القای مقاومت و بررسی تغییرات فنل و پراکسیداز در گیاهان گوجه فرنگی تیمار شده با Bacillus subtilis و سالیسیلیک اسید در برابر پژمردگی فوزاریومی و نماتد مولد گره ریشه

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-58
سمانه دشتی پور؛ نوازاله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

3

بهبود کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از مخلوط جدایه‌های مخمر و سیلیکون و القای پاسخ های دفاعی

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 1، 2(تابستان)، تابستان 1392، صفحه 47-62
اسماعیل زنگویی؛ حسن رضا اعتباریان؛ نوازاله صاحبانی

4

مدیریت بیماری پژمردگی گوجه فرنگی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از تلفیق سیلیکون و Pseudomonas fluorescens (CHAO) و بررسی فعالیت آنزیم PAL (فنیل آلانین آمونیالیاز)

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-26
مریم توکل نورآبادی؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.