کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 21

1

امکان سنجی توسعة منطقه ای بر پایة صنعت گردشگری در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکیبی FAHP- GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 31-44
مصطفی محمدی ده چشمه؛ نادیا داری پور

2

بررسی تأثیرات شکل جغرافیایی استان ایلام بر توسعه نیافتگی آن

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 79-91
زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ فاطمه السادات میر احمدی؛ عبدالکریم ویسی؛ سعید خلیلی

3

بررسی مزیت نسبی و آثار سیاست‌گذاری دولت در تولید سیب‏زمینی استان همدان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 51-70
حمید سپهردوست؛ سوده السادات امامی

4

بررسی موانع و مشکلات و عوامل موثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: جالیزکاران شهرستان مرودشت

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 151-172
ُسمیه کشاورز؛ سید نعمت اله موسوی

5

بررسی نقش گردشگری برتغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رضوانشهر)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 179-188
مهرانگیز یعقوبی؛ محمد الباسط قرشی میناآباد؛ نصراله مولائی هشجین

6

بررسی و تحلیل سطح برخورداری شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری از شاخص‌های توسعه با استفاده از مدل تاپسیس فازی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 103-122
حسین نظم فر؛ بهزاد پادروندی

7

پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 1-16
محمد میره ای؛ مسلم عارفی؛ آیت رشنوفر

8

پیش بینی ارزش‌های معطوف به توسعه دانشجویان بر اساس سرمایه فرهنگی و اجتماعی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 251-266
سوسن سهامی

9

تحلیل انگیزه‌های زنان روستایی برای مشارکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 139-160
امیر حسین علی بیگی؛ محمد حسین بابایی؛ مصیب غلامی

10

تحلیلی بر شاخص های توسعه ی کشاورزی و سطح بندی شهرستان های استان خوزستان با بهره گیری از روش آنالیز اسکالوگرام

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 137-154
مسعود تقوایی؛ محمدرضا بسحاق

11

تحلیل پایداری اراضی شالیکاری شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 55-70
مینا صادق‌زاده؛ محمدصادق اللهیاری؛ محمدحسین انصاری؛ نیما نژاد رضایی

12

تحلیل پیامدهای جهانی شدن بر ابعاد زندگی جوامع عشایری اسکان‌یافته (مورد پژوهی: کانون‌های اسکان عشایری استان فارس)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 35-46
امین دهقانی

13

تحلیل درجه توسعه یافتگى شهرستان‌هاى استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملى و تحلیل خوشه‌اى

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 43-56
علی موحد؛ محمدعلی فیروزی؛ حبیبه روزبه

14

تحلیل عدم تعادل فضایی خدمات اقتصادی، اجتماعی شهرستان‌های استان زنجان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره13، تابستان 1392، صفحه 19-34
جلال تبریزی؛ اکرم قاسمی؛ سهراب موذن

15

تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل SWOT

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 85-102
علــــی موحــــد؛ ســـالار کهـــزادی

16

تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-12
اسماعیل صفرعلی زاده؛ رباب حسین زاده؛ مجید اکبری

17

جستاری در سنجش توسعه یافتگی نواحی شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 121-138
محمدمنان رئیسی؛ اسماعیل رئیسی

18

راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیرساخت‌های گردشگری ایران با تأکید بر مدل SOWT

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-97

19

روشهای نوین ناحیه بندی در فضاهای جغرافیایی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 93-102
نسرین آذرباد

20

سنجش میزان برخورداری سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بروجرد (با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی فازی)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 113-130
یعقوب زارعی؛ علیرضا استعلاجی

21

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌های توسعۀ آموزش‌کارآفرینی در نظام آموزش‌عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه‌ریزی اجرا و ارزیابی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 229-242
اسد حجازی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ محمد‌رضا بهرنگی؛ حسن‌رضا زین‌آبادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.