کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
تعداد مقالات: 6

1

ارائه الگوی بهینه توسعه کالبدی شهرهای بیابانی با تأکید بر عوامل ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: شهر دامغان)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 31-46
علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی

2

بررسی آسیب های مدیریت شهری و نقش آن در نظام برنامه ریزی توسعه شهری با استفاده از تحلیل سه شاخگی (مطالعه موردی: شهرداری پاکدشت)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 47-58
احمد اسدی؛ آزیتا رجبی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ محمد کمیلی

3

بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 115-132
رسول قربانی؛ میترا عظیمی

4

بررسی روند ادغام و هضم روستاهای پیراشهری در فرایند توسعه کلانشهر تهران با استفاده از نرم افزار GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 217-228
احمدعلی خرم بخت

5

تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 52-43
محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور

6

شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه های مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر ماکو)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 137-154
فرشید هاشم زاده قلعه جوق؛ سامان ابی زاده؛ اسماعیل صفرعلیزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.