کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 22

1

ارائه الگویی برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 311-340
شهرام رنج دوست؛ معصومه کاظمی

2

ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 97-110
امید علی خوارزمی؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار؛ وحید هزاره

3

الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 291-310
محمدعلی نادی؛ سکینه شاه حسینی

4

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 271-294
علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

5

بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت بر اساس ارزش های سازمانی و ارائه مدلی برای پیشبینی مدیریت بر اساس ارزشها

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 125-148
سعید رجایی پور؛ سمیرا لافتی

6

بررسی فرهنگ سازمانی پارسونز با به اشتراک گذاری دانش در سازمان آموزش و پرورش منطقه ارژن شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-24
الهام قاسمی؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده

7

تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 55-78
اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی

8

تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-18
ریحانه فهامی؛ حمید ملکی؛ محمد رضا سرمدی؛ عزت اله کردمیرزا

9

رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 257-274
بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی

10

رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 155-170
فرشاد عامری فر؛ جعفر جهانی

11

رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 1-20
فخرالسادات نصیری؛ سیروس قنبری؛ مصطفی نیکنامی؛ معصومه آخوندی

12

رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 195-214
منیره رضایی

13

رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 189-200
مرضیه رضایی کلانتری؛ محمد صالحی؛ سیّده مریم طاهری

14

رابطه‌ی بین مدیریت دانش و بهره‌وری با نقش واسطه‌گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 111-128
سید احمد هاشمی

15

رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 199-220
فاطمه راهی؛ عباداله احمدی؛ مجید برزگر

16

رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 39-54
سیدمسعود سیدی؛ نیما شهیدی؛ مریم شعله

17

رابطه فرهنگ سازمانی در شهرداری و توانمندسازی ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی(نمونه مورد مطالعه، شهر مشهد)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398
رستم صابری فر

18

رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 115-128
عباس قلتاش

19

طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 293-314
داود کاوه؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی

20

طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-28
مصطفی نیکنامی؛ علی تقی پور ظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلج

21

فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 21-34
مصطفی عسکریان؛ فتانه طاهری عطار

22

نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه میان فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان زن

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 151-164
سکینه علی پور؛ احمد رضا اوجی نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.