کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 40

1

اثرات و پیامدهای استقرار شهرکهای صنعتی لامرد در توسعه مناطق روستایی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-62

2

ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مشهد، میقان شهرستان اراک)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 67-78
حسین فراهانی؛ سمیه عبدلی؛ مهدی چراغی

3

ارزیابی اثرات شهرک های صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: شهرک صنعتی شباب (شهرستان شیروان و چرداول)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 15-27
علیرضا جمشیدی؛ احمد تقدیسی؛ علیرضا غلامی؛ معصومه جمشیدی

4

ارزیابی عملکرد دهیاریها درتوسعه کالبدی- فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش کردیان- شهرستان جهرم)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 61-70
وحید ریاحی؛ صدیقه کرمی نسب

5

ارزیابی میزان برخورداری مناطق روستایی از شاخص های پایداری اجتماعی مطالعه موردی: دهستان حومه شمالی- شهرستان اسلام آباد غرب

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 167-178
بهرام ایمانی؛ سهیلا باختر؛ عبدالرضا خوش رفتار

6

ارزیابی و تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان شیان، شهرستان اسلام آباد غرب مشخصات

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 27-50
وکیل حیدری ساربان؛ سهیلا باختری؛ وحید طالعی حور

7

آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398
علی مجنونی توتاخانه؛ عقیل خالقی

8

بررسی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع در نواحی روستایی مطالعه موردی: صنایع تولید پوشاک قهرود- کاشان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 25-35
مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر بیات؛ ابراهیم رستگار؛ علی قنبری نسب؛ محمد جواد قصابی

9

بررسی اثرات کوتاه‏ مدت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر وضعیت کشاورزی روستاییانِ شهرستان نی ‏ریز (مطالعه موردی: دهستان آباده طشک)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره10، تابستان 1392، صفحه 45-60
حمید جلالیان؛ صدیقه هاشمی؛ جعفر یعقوبی

10

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستاییان در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 5، شماره 17، بهار 1392، صفحه 183-196
مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حجت ورمزیاری

11

بررسی نقش منطقه ی ویژه اقتصادی در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی:‌ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان- استان قم)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 111-124
علیرضا دربان آستانه؛ مصطفی توکلی نغمه؛ امیر تلخاب

12

بررسی وضعیت احساس امنیت در برابر سرقت و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستاییِ شهرستان روانسر

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 61-74
علی شمس الدینی؛ کرم احمدیان فرد؛ ایران مسعود کاووسی

13

تاثیر سیاست مقاوم‎سازی بر پایداری مسکن روستایی، مورد مطالعه: شهرستان ساوه

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399
ولی رجبی؛ حمید جلالیان؛ فرهاد عزیزپور

14

تبیین اثرات فضایی شبکه حمل ونقل بر توسعه روستایی استان تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 33-46
اسداله نجفی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حمید جلالیان؛ حسنعلی فرجی سبکبار

15

تبیین پیامدهای گسترش گردشگری تجاری در مناطق روستایی (مورد: دهستان سیگار- شهرستان لامرد)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 203-216
محمد غلامی؛ ولی اله نظری؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ صادق زمانی

16

تحلیل اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی در توسعه مسکن و وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
طاهره حکمت یار؛ جواد مکانیکی؛ مفید شاطری

17

تحلیل اثرات روابط شهر و روستا در مهاجرت‌های روستا-شهری مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 103-116
بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم

18

تحلیل باورهای اجتماعی- فرهنگی بازدارنده مشارکت زنان روستایی در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه پایدار روستاییمطالعه موردی: شهرستان رستم

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 41-66
غریب فاضل نیا؛ رضوان هاشمی

19

تحلیلی بر اثرگذاری رسانه‌های جمعی و مطبوعات از دیدگاه ساکنان نواحی روستاییِ شهرستان کنارک (مطالعه موردی: دهستان زرآباد غربی)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 147-164
محمدامین خراسانی؛ هادی راستی؛ اسماعیل رحمانی

20

تحلیل علی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ارومیه

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 85-102
علی اکبر تقیلو

21

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی- شهرستان میاندوآب)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 149-162
محمد ولائی؛ عبدالله عبدالهی؛ رضا منافی آذر؛ نوید صفری

22

تحلیل و ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (نمونه موردی: شهر سرابله- شهرستان شیروان- چرداول)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 53-64
مهدی نیک سرشت؛ فضیله دادور خانی؛ شاه بختی رستمی؛ معصومه شوهانی نژاد

23

توانمندسازی و ایجاد کارآفرینی روستایی در محیط های کسب و کار کوچک (مورد: دهستان آیسین- شهرستان بندرعباس)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 185-196
علی شجاعی فرد

24

توزیع فضایی شاخص های پایداری اجتماعی در سکونتگاه های روستایی غرب ایران (مطالعه موردی: منطقه اورامانات؛ استان کرمانشاه)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 141-152
مسعود صفری علی اکبری؛ داود جمینی

25

جایگاه مدیریت در پیشبرد اهداف توسعه روستایی مطالعه موردی: روستای جوانمردی (شهرستان لردگان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 79-91

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.