کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 18

1

ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 109-132
مسعود دهقانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا موغلی؛ زهرا وظیفه

2

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 55-73
حمید سینا

3

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-18
حمید سینا؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم؛ عباداله احمدی

4

ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 19-40
حمید سینا؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم؛ عباداله احمدی

5

انتقال یافته‌های تحقیقات کشاورزی با تاکید بر مولفه‌های خلق دانش و فناوری آموزش از دور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 293-308
حبیب الله نجفی هزارجریبی؛ شعبانعلی نوروزی

6

بررسی فرهنگ سازمانی پارسونز با به اشتراک گذاری دانش در سازمان آموزش و پرورش منطقه ارژن شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-24
الهام قاسمی؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده

7

بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه-های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مشهد

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 201-220
اسماعیل خدائی متین

8

تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی و بررسی رابطه آن با نوآوری

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 103-120
امیررضا کنجکاو منفرد؛ سعید اردکانی

9

تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-18
ریحانه فهامی؛ حمید ملکی؛ محمد رضا سرمدی؛ عزت اله کردمیرزا

10

رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی منتخب استان اصفهان)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 1-18
سیما فتاحیان؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت؛ هوشنگ طالبی

11

رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 189-200
مرضیه رضایی کلانتری؛ محمد صالحی؛ سیّده مریم طاهری

12

رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش‌دبستانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 169-184
سارا باعزت؛ حسین افلاکی فرد؛ نیما شهیدی

13

رابطه‌ی بین مدیریت دانش و بهره‌وری با نقش واسطه‌گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 111-128
سید احمد هاشمی

14

رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 139-154
غلامعلی محسنی فرد؛ غلامرضا رضایی؛ سید علی حسینی راد

15

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 127-142
سیدجواد ایرانبان

16

طراحی مدل مفهومی یکپارچه ی سازمان یادگیرنده

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 21-54
آرش رسته مقدم؛ عباس عباس پور

17

طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-28
مصطفی نیکنامی؛ علی تقی پور ظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلج

18

نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه مدیریت دانش و نگرش به تغییر سازمانی (مطالعه موردی؛ دبیران زن دوره متوسطه)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 233-248
زهرا سرچهانی؛ فخر السادات نصیری ولیک بنی؛ عباس قلتاشContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.