1.

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 69-84
مژگان قاجاریه؛ سیروس عالی پور؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ایران داوودی

2.

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 81-94
سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی

3.

اثربخشی موسیقی ‏آرام‌ و ‌‎‌بی‌کلام ‏برسلامت‌ معنوی‏ نوجوانان دختر شهر شیراز

دوره 7، شماره 25، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 67-80
سیدابراهیم حسینی؛ سهیلا کریمی؛ قاسم نظیری؛ سیده صدیقه شجاعی

4.

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان(SAS-A) جهت استفاده در ایران

دوره 3، شماره 12، مرداد و شهریور 1392، صفحه 69-78
صغری استوار؛ اصغر رضویه

5.

پیش‌ بینی اضطراب نوجوانان بر اساس ادراک نوجوانان از کنترل والدین: نقش میانجی باورهای فراشناختی

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 65-80
ملیحه عبدالهی؛ اعظم داودی

6.

تأثیرآموزش هدف گذاری بر خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 158-168
محمد کوچکی؛ علیرضا بخشایش؛ سمانه اسعدی

7.

تدوین مدل علی تاثیر ادارک از جو مدرسه بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 1-18
مینا عبادالهی؛ مجید برزگر؛ سلطانعلی کاظمی

8.

ساخت و اعتباریابی مقیاس بزهکاری چند بعدی نوجوانان و جوانان

دوره 8، شماره 29، آذر و دی 1396، صفحه 71-86
سوسن سهامی؛ عنایت اله حسین زئی؛ عاطفه پرویززاده

9.

ویژگی های روانسنجی نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ(PYDQ)

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 85-96
سوزان کرباسی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سیامک سامانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.