کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 9

1

اثر رقم و تناوب زراعی بر بیماری ریشه سرخی پیاز در اصفهان

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 1، 2(تابستان)، تابستان 1392، صفحه 13-22
مهدی نصراصفهانی؛ شهروز رفیع زاده

2

ارزیابی رقابت پذیری و مزیت نسبی تولید محصولات زراعی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی در استان اصفهان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 95-114
ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ سارا علی رحیمی

3

آزمون واعتباریابی پرسشنامه خودارزشمندیدربین دانش آموزان دختروپسردبیرستانهای شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 2، شماره 7، بهار 1391، صفحه 87-98
محمدعلی زکی

4

بررسی تغییرات شاخص اقلیم گردشگری (T.C.I) در استان اصفهان دوره زمانی (2005-1976)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 71-82
سیروس قنبری؛ جعفر کریمی

5

بررسی عناصر کالبدی در مکان یابی سایت پرواز تفریحی استان اصفهان با استفاده از سیستم موقعیت یاب جغرافیایی- GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره10، تابستان 1392، صفحه 97-106
نوشین قاسمی؛ امیر گندمکار

6

تأثیرات جهانی شدن بر ساختار کالبدی شهرهای اسلامی (نمونه موردی: کلانشهراصفهان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 119-134
مجید شمس؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی

7

تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی اشتغال در سکونتگاه های روستایی (موردپژوهی: نواحی روستایی استان اصفهان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 69-80
بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهرانگیز رضائی

8

تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر اصفهان با استفاده از مدل گری و موران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 117-134
حجــــت شــــیخی؛ طــــاهر پریــــزادی؛ محمدرضــا رضــایی؛ مســـعود ســـجادی

9

سنجش رفتارهای اجتماعی مطلوب جوانان شهر اصفهان و عوامل شخصیتی مؤثر بر آن

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 83-102
سیدرضا جوادیان؛ غنچه راهب؛ وحید قاسمی؛ مهدی رهگذر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.