کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تعداد مقالات: 15

1

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در منطقة سه کلانشهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 93-104
محمود اکبری؛ محمدرضا رضایی

2

ارزیابی کاربری‌های زمین با توجه به دسترسی حمل ‌و نقلی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 135-148
محمد آزموده؛ فرشیدرضا حقیقی

3

پهنه بندی فقر چندبعدی در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر قائمشهر)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398
عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

4

تبیین اثرات فضایی شبکه حمل ونقل بر توسعه روستایی استان تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 33-46
اسداله نجفی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حمید جلالیان؛ حسنعلی فرجی سبکبار

5

تحلیل الگوی فضایی شاخص های تحصیلات (آموزش) در شهرستان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-14
علیرضا استعلاجی؛ ابراهیم فتحی نیا

6

تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 61-84
ملیحــــــه ذاکریـــــان؛ میرنجـــــف موســـــوی؛ علــی باقــــری کشکـــولی

7

تحلیل فضایی اتفاقات شبکة فاضلاب شهری با استفاده از GIS مطالعة موردی: شهر اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 105-118
علیرضا محمدی؛ الهه پیشگر؛ سپیده نوری

8

تحلیل فضایی برخورداری استان های ایران در شاخص های سلامت

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 31-44
سجاد احمدی؛ حمید صبوری خواه؛ هدایت الله درویشی؛ حبیب جباری

9

تحلیل فضایی پراکنش زنان سرپرست خانوار مورد حمایت کمیته امداد در سطح کشور و ارتباط آن با متغیرهای اجتماعی و اقتصادی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 169-194
علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ بهرام هاجری

10

تحلیل فضایی توسعة منطقه ای در استان بوشهر با بهره گیری تلفیقی از روش های تصمیم گیری چند معیاره

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 1-10
علی زنگی آبادی؛ مهدی احمدیان؛ محمد جاسم شاهسونی؛ جابر علی زاده

11

تحلیل فضایی گردشگری با استفاده از مدل‌های ترکیبی در محیط GIS مطالعه موردی: شهرستان رامسر

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 71-82
سید یاسر حکیم دوست؛ علی محمد پورزیدی؛ علیرضا عباسی سمنانی

12

تحلیل فضایی وضعیت زناشویی در نواحی شهری و روستایی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398
عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده

13

تحلیل فضایی وضعیت شاخص‌های شهر سالم با روش خوشه بندی فازی سی مینز و مدل تاپسیس مطالعه موردی نقاط شهری استان مازندران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 35-54
مصطفی قدمی؛ موسی پژوهان

14

تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی 22 گانه شهر سنندج)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 95-114
فرزانه ساسان‌پور؛ سوران مصطفوی صاحب؛ مظهر احمدی

15

مکانی برای اموات، شناسایی پهنه‌های مستعد احداث آرامستان در شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 43-62
علی گلی؛ طاهره رحمانی؛ محبوبه علی‌پورفخرآبادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.