کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 46

1

اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 1-14
سجاد بشرپور؛ نسیم محمدی؛ سارا اسدی شیشه‌گران

2

اثر بخشی آموزش تفکر مثبت بر کیفیت زندگی زنان در شهرستان قشم

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 57-67
زهرا شیری؛ سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی

3

اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر راهبردهای مقابله ای، کیفیت زندگی و خوش بینی دانشجویان دختر

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 25-40
مریم پوررحیمی مرنی؛ حسن احدی؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور

4

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نشانگان سندرم روده تحریک‌پذیر

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 105-120
بنفشه اسمعیل پور؛ سید علی آل یاسین

5

اثربخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد بر تنظیم هیجان، مکانیزم دفاعی و کیفیت زندگی در دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 51-70
فائزه جهان؛ داریوش مهرافزون؛ شراره حسینی

6

اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 15-34
فاطمه ذبیحی ولی آباد؛ حسین اکبری امرغان؛ مسعود خاکپور؛ معصومه مهرآفرید؛ غلامرضا کاظمی

7

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 29-44
زهرا زارع بیدکی؛ محمد مهدی جهانگیری

8

اثربخشی گروه درمانی فراشناختی ولز بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 89-104
سیما صفی خانی قلی زاده؛ آرمین محمودی؛ علیرضا ماردپور

9

ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مشهد، میقان شهرستان اراک)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 67-78
حسین فراهانی؛ سمیه عبدلی؛ مهدی چراغی

10

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 95-116
میرنجـــف موســـوی؛ علی بـاقری کشـکولی

11

ارزیابی توسعه درونزای بافت مرکزی شهرها با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی؛ مطالعه موردی بافت مرکزی شهر زنجان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 1-20
محسن احدنژاد؛ مینا جعفری؛ نسرین جعفری

12

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید با استفاده از سنجش کیفیت ذهنی؛ مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 159-172
اکرم قاسمی؛ زهرا نوری

13

آزمون مدل علی افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 123-140
عبدالامیر گاطع زاده؛ حسین اسکندری

14

آزمون و مقایسه مدل رابطه علی ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 81-99
غلامرضا کاویانی؛ سیروس عالی پور بیرگانی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامرضا رجبی

15

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی بر راهبردهای تنظیم هیجانی و کیفیت زندگی بانوان سرپرست خانواده

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 1-18
زهرا بهادری؛ ملاحت امانی؛ مجید مودی

16

بررسی اثربخشی روایت درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 67-85
سحر احمدی؛ علیرضا ماردپور؛ آرمین محمودی

17

بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 81-100
یاسر رضاپور میرصالح؛ محسن فلاح؛ مصطفی صابری

18

بررسی اثر حکمرانی خوب بر سلامت زنان در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 29-52
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ افسانه حسین زاده

19

بررسی ارتباط بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز و کیفیت زندگی شهروندان در حوزه پارس جنوبی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 107-122
سید محمد احمدپور؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده

20

بررسی رابطه میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 1-20
افسانه شعبان زاده؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حمیدرضا حاتمی؛ کیانوش زهراکار

21

بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 107-124
علیرضا قاسمی زاد؛ حسین برنجیان تبریزی؛ محمد رضا عابدی؛ ام البنین برزیده

22

تاثیر آموزش مدیریت شناختی- رفتاری(CBM) بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان(اصفهان)

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 21-37
آذر کاظمی؛ اصغر آقایی؛ حمید آتش پور؛ رویا فلاحیان

23

تأثیر تراکم جمعیتی بر شاخص های کیفیت زندگی شهری نمونۀ مطالعه: منطقۀ 3 کلانشهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 1-12
احسان حیدرزاده؛ مصطفی بهزادفر

24

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی وتاب آوری همسران جانبازان قطع عضو

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 83-99
مریم زرنقاش؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داوودی؛ سید علی مرعشی

25

تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 83-106
محبوبه نامدار؛ علی‌اکبر عنابستانی؛ محمدرحیم رهنما؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.