کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 10

1

ارزیابی اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری آب زیرزمینی در دشت ورامین

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 137-154
حامد نجفی علمدارلو؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان

2

استعدادیابی منابع آب کارستی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: تاقدیس سفیدکوه، استان لرستان)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 35-44
سیامک بهاروند؛ حمزه سارویی؛ سلمان سوری

3

بررسی تغییرات مکانی شاخصهای کیفی آب‌ زیرزمینی دشت دزفول با استفاده از زمین آمار

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 1-12
آرش ادیب؛ رضا زمانی

4

بررسی غلظت و تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت سرچهان (فارس)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 35-44
عیسی سلگی؛ حبیب مرادپور

5

تعیین عمق بهینه ی چاه های بهره برداری در آبخوان دشت کاشان

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 101-114
محمد فاریابی

6

شبیه سازی آبخوان دشت تویسرکان با مدل MODFLOW و ارزیابی وضعیت آب زمین شناسی تحت شرایط موجود و آینده

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 89-104
عبدالله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی

7

طراحی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 29-37
عاطفه صیادی شهرکی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ امیر سلطانی محمدی

8

مدیریت بهره وری پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت مه‌ولات

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 13-22
محمد کریمی؛ محمد رضا حداد

9

مدلسازی آبخوان دشت تویسرکانبا مدل MODFLOWو ارزیابی وضعیت هیدروژئولوژیکی تحت شرایط موجود و آینده

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 45-60
عبدالله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی

10

مقایسه نتایج حاصل از پیش بینی شبیه سازی عددی و واقعیت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت حاجی آباد)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 115-128
فردین بوستانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.