کلیدواژه‌ها = دلزدگی زناشویی
تعداد مقالات: 7

1

اثربخشی تحلیل ارتباط متقابل(TA) برتغییر قصه عشق و دلزدگی زناشویی زنان

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 167-184
بهنام میرزایی جابری؛ ژاله رفاهی؛ رضا زارعی

2

اثربخشی مشاوره‌ی سیستمی بوئن بر بخشش و کاهش دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 275-290
آرزو مجرد؛ حسین قمری گیوی؛ احمدرضا کیانی

3

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس بدکارکردی های جنسی در زنان شهر شیراز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 19-34
نغمه اکبری؛ سیامک سامانی

4

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی، دلزدگی زناشویی و سلامت روان زنان همسر جانباز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 1-12
فاطمه دهقان؛ مرضیه پیری کامرانی؛ رحیم گلی؛ هادی رحمانی

5

رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی‌گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 131-146
کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ علیرضا کیامنش؛ سیمین حسینیان

6

نقش دلزدگی زناشویی با میانجی‌گری کیفیت مراقبت مادرانه در پیش‌بینی مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی شده کودکان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 55-72
سعید قنبری؛ زینب اسماعیلی؛ تقی پورابراهیم؛ حبیبه خلقی

7

نقش واسطه‌ای کارکردهای خانواده برای تاب‌آوری فردی و باورهای معنوی و دلزدگی زناشویی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 29-45
بهناز عبادت پور؛ شکوه نوابی نژاد؛ عبداله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.