کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 21

1

اثربخشی آموزش گروهی هوش هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان قربانی سوء رفتار هیجانی والدین

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 101-116
فاطمه محمدی؛ سیده مریم حسینی

2

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نشانگان سندرم روده تحریک‌پذیر

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 105-120
بنفشه اسمعیل پور؛ سید علی آل یاسین

3

اثر هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 19-34
سمانه همایونی میمندی؛ ژاله رفاهی؛ زهره حسن زاده؛ نورمحمد بخشانی

4

بررسی اثرآموزش هوش هیجانی بر مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 35-53
مسعود محمودی؛ فیروز نجفی

5

بررسی داوری‌های اخلاقی با تاکید بر تفاوت‌های جنسی در آراء آیت الله جوادی آملی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 265-292
فاطمه نیازکار؛ هادی صادقی

6

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 123-140
مهوش رقیبی؛ مریم قره چاهی

7

بررسی ویژگی های روان سنجی( پایایی، اعتبار و ساختار عاملی) مقیاس هوش هیجانی مارک دانیل

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 73-88
مریم ایمان دار؛ حجت اله جاویدی؛ امیر شاپور امین شایان جهرمی

8

پیش بینی رضایت زناشویی براساس هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 69-84
علیرضا بخشایش

9

رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 257-274
بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی

10

رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 109-128
مصطفی صبری؛ محبوبه فولادچنگ؛ مریم محمدی دهاقانی؛ حمیدرضا گلزار

11

رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 151-166
فریبا کریمی؛ فهیمه حسومی؛ زهرا لیث صفار

12

رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با رفتارتابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 201-224
محمود احمدنژاد؛ محمد حسنی؛ رسول پورمند

13

رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 121-136
سعید نجارپور استادی؛ هوشنگ تقی زاده

14

رابطه بین هوش هیجانی، سلامت روان و استرس شغلی مادران با سلامت روان دانش‏آموزان دختر متوسطه دوره اول

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 129-145
طیبه کردگار؛ حجت الله جاویدی

15

رابطه‌ی بین هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-22
محسن طالب زاده نوبریان؛ عباس علی نوروزی

16

رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی دربین زوج های در آستانه طلاق و عادی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 2، شماره 7، بهار 1391، صفحه 47-61
احمد یار محمدیان؛ فاطمه ریحانی؛ زهرا قادری

17

رابطه‌ی ساختاری بهزیستی معنوی و رضایت زناشویی با نقش واسطه ای هوش هیجانی و تمایز‌یافتگی خود

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 19-48
سوران رجبی؛ خدیجه علیمرادی؛ نزهت الزمان مرادی

18

رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با رفتارشهروندی سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 158-180
سیروس حدادنیا؛ ناصر جوکار

19

فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 277-290
نرگس السادات مرتضوی؛ نعمت اله یارالهی

20

نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 33-50
علی یاسینی؛ عبدالحسین عباسیان عبدالحسین عباسیان؛ طاهره یاسینی

21

نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 177-200
رضا براری؛ لاله جمشیدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.