کلیدواژه‌ها = حمل و نقل پایدار
تعداد مقالات: 4

1

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی؛ مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 125-140
امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی؛ حسن احمدی؛ سیدرضا آزاده

2

امکان سنجی تبدیل خیابان بدون خودرو در شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 87-100
رویا اطمینانی؛ طیبه سقاپور؛ علی سلطانی

3

بررسی عوامل مؤثر بر حمل و نقل پایدار شهری بر پایه نظریه اقتصاد سبز مورد مطالعه: شهر بیرجند

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 13-24
محمد اسکندری ثانی؛ محمود مرادی؛ افسانه ابراهیمی

4

تحلیلی بر جایگاه حمل و نقل پایدار در برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها؛ مطالعه موردی شهرداری شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 1-18
علی سلطانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.