1.

امکان سنجی کاربرد مدیریت عملکرد در گروههای آموزشی دانشگاه شیراز از دیدگاه مدیران

دوره 3، شماره 11، مهر و آبان 1391، صفحه 63-88
جعفر ترک زاده؛ سکینه جعفری

2.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه با میانجی‌گری محبوبیت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه لرستان)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 91-108
سعید فرح بخش؛ کبری یوسفوند

3.

بررسی رابطه‌ی میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388

دوره 2، شماره 6، خرداد و تیر 1390، صفحه 155-174
سید محمد زهرایی؛ سعید رجایی پور

4.

بررسی نقش تربیت اخلاقی در رعایت حجاب دانشجویان دختر دانشگاه کاشان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 69-104
مریم عسکریان بیدگلی؛ زینب السادات اطهری اصفهانی؛ حسین ستار

5.

توسعه و اعتباریابی چارچوبی برای شناسایی چالش های توسعه دانشگاه اسلامی

دوره 11، شماره 42، خرداد و تیر 1399، صفحه 295-316
جعفر ترک زاده؛ سید جواد هاشمی اردکانی

6.

رابطه بین حمایت سازمانی و خودکارآمدی شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان

دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1394، صفحه 81-92
مرضیه طهماسبی؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش

7.

رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1393، صفحه 21-38
مرضیه حیدری؛ سیدعلی سیادت؛ رضا هویدا؛ آرش شاهین

8.

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از نقش دانشگاهی شهر بابلسر

دوره 2، شماره 6، مهر و آبان 1390، صفحه 71-86
علی شماعی؛ سیدمهدی محمودی

9.

شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1400
سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ رضا زارعی؛ عباداله احمدی

10.

شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 129-156
محمد خادمی کُله لو؛ محبوبه عارفی؛ علی رضائیان؛ اباصلت خراسانی

11.

طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه فکری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 108-147
محسن حاجی حسینی؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد

12.

طراحی و تبیین الگوی پیامدهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 75-54
مرضیه دهقانی زاده؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم

13.

مؤلفه های اثرگذار بعد خدمات در انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه

دوره 7، شماره 25، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-20
مریم حافظیان؛ محمد صالحی

14.

مقایسه اولویت بندی عامل‌های مؤثر بر پوشش دانشجویان بر مبنای متغیر جمعیت شناختی

دوره 8، شماره 29، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 143-167
عبدالحمید فرزانه؛ مژگان امیریان زاده

15.

مقایسه ی میزان انطباق دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگی‌های دانشگاه‌های هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 175-196
سید احمد هاشمی؛ ابوالفضل عباسی؛ زینب هاشمی

16.

نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل

دوره 5، شماره 20، بهمن و اسفند 1393، صفحه 217-234
جعفر ترک زاده؛ رضا ناصری جهرمی؛ هادی رحمانی

17.

ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی

دوره 7، شماره 27، مهر و آبان 1395، صفحه 117-138
نسرین بنکداری؛ گلنار مهران؛ طیبه ماهرو زاده؛ سید عباس هاشمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.