1.

آزمون واعتباریابی پرسشنامه خودارزشمندیدربین دانش آموزان دختروپسردبیرستانهای شهر اصفهان

دوره 2، شماره 7، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 87-98
محمدعلی زکی

2.

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان

دوره 4، شماره 15، خرداد و تیر 1393، صفحه 91-101
ناصر صبحی قراملکی؛ نادر حاجلو؛ کریم بابایی

3.

ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز

دوره 11، شماره 46، بهمن و اسفند 1399، صفحه 71-84
علیرضا علیدادی؛ نادرقلی قلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ مهران باقری

4.

ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 135-158
کیومرث نیازآذری؛ بهمن شریفی؛ نگین جباری

5.

تأثیرآموزش هدف گذاری بر خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 158-168
محمد کوچکی؛ علیرضا بخشایش؛ سمانه اسعدی

6.

رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه

دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1394، صفحه 115-128
فاطمه کرمی جویانی؛ سیروس سروقد؛ حسین بقولی

7.

کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس شاخص های اختلال نقص توجه جردن

دوره 1، شماره 1، مهر و آبان 1389، صفحه 63-80
نادره سهرابی؛ احمد به پژوه؛ باقر غباری بناب

8.

مطالعه تجربی تاثیر آموزش تفکر ژرف اندیشانه بر یادگیری پژوهش محور دانش آموزان در درس علوم ابتدایی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 109-130
مهدی محمدی؛ خاطره محمد جعفری؛ رحمت اله مرزوقی؛ مریم شفیعی؛ فریبا خوسبخت


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.