کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 18

1

اثربخشی آموزش گروهی شفقت خود بر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 25-46
سید احمد هاشمی

2

اثربخشی آموزش مبتنی بر تشخیص وکاهش اختلال خواندن دانش آموزان بر فرسودگی شغلی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 97-108
پروین تاج صدرایی؛ کاترین فکری

3

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 55-73
حمید سینا

4

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-18
حمید سینا؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم؛ عباداله احمدی

5

ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 19-40
حمید سینا؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم؛ عباداله احمدی

6

الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 25-40
سیده خدیجه معافی مدنی؛ مرضیه کوچکی نژاد ارم ساداتی

7

بررسی الگوی ساختاری انزوای شغلی با قصد ترک کار با میانجی‌گری خودکارآمدی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی مدیران زن مدارس شهرستان آباده

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 175-194
مرضیه حیدری؛ مرضیه روستا

8

بررسی تأثیر آزار جنسی و استرس شغلی بر بروز رفتار غیر کارکردی با توجه به نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان زن شاغل در بخش بهداشت و درمان استان خوزستان)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 253-274
مهدی نداف؛ نازنین مکوندی؛ کورش زارع

9

بررسی رابطه رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل‌گر رهبری تحول‌آفرین و اعتیاد به کار ( مورد مطالعه: زنان فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش منطقه 3 شهر شیراز)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 93-114
امین زارع؛ سعید سپهری؛ سید عبدالرسول حسینی

10

جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل: تبیین نقش میانجی‌گر استرس شغلی و فرسودگی شغلی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 75-102
فضل اله کاظمی؛ امین زارع؛ سعید سپهری؛ سعیده روستایی

11

رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 257-274
بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی

12

رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 169-184
نادر حاجلو

13

رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 91-108
فتاح ناظم؛ تینا علیزاده رنجبر

14

رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 85-110
سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده غفوری

15

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 163-176
شاپور امین شایان جهرمی؛ عباد اله احمدی؛ کمال باقری

16

فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 277-290
نرگس السادات مرتضوی؛ نعمت اله یارالهی

17

مطالعه رابطه بین کارکرد های مدیریت منابع انسانی در محیط های یادگیری با فرسودگی شغلی در بین مدیران دبیرستان: مطالعه موردی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 247-268
جمال سلیمی؛ ناصر یوسفی؛ عباس احمدی

18

نقش باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در پیوند بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارهای غیراخلاقی: گسترش یک نظریه درایران

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 103-117
محسن گل‌پرور؛ مایده عابدینی؛ حامد شاهنگیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.