1.

ارزیابی عامل‌های موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان گوشت مرغ ارگانیک در شهر ارومیه

دوره 9، شماره 35، آذر و دی 1396، صفحه 75-96
شمسی آمیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ زهرا امیری؛ سیامک غیبی

2.

امکان‌سنجی اجرای طرح تجمیع قطعات زمین در بافت‌های فرسوده‌ی شهر ارومیه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 131-146
علی مصیب زاده؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ حمید غفاری

3.

بررسی الگوهای توزیع و پراکنش فضایی پارکهای درون شهری (مطالعه موردی: مناطق شهرداری ارومیه)

دوره 4، شماره 14، مرداد و شهریور 1393، صفحه 121-132
بختیار عزت پناه؛ افسانه کحگلو

4.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان خیار ارگانیک در شهر ارومیه

دوره 9، شماره 35، آذر و دی 1396، صفحه 97-122
محمد خداوردیزاده

5.

بررسی میزان سازگاری کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه با خشکسالی (مورد: دهستان بکشلوچای شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 117-132
علی اکبر تقیلو؛ ساجد بهرامی جاف؛ فریده علیزاده؛ محبوبه شهبازی

6.

تحلیل علی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 15، آذر و دی 1393، صفحه 85-102
علی اکبر تقیلو

7.

تحلیل عوامل مؤثر بر الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری (مورد مطالعه: کلانشهر ارومیه)

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 73-86
وحید ریاحی؛ حسن افراخته؛ شمسی صالح پور

8.

تحلیلی بر تاثیر طرح کالبدی بر رفتار در فضاهای شهری (نمونه موردی خیابان امام ارومیه)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 49-68
علیرضا سلیمانی؛ نفیسه مرصوصی؛ مهسا فرامرزی

9.

سنجش ظرفیتهای توسعه میان افزا با استفاده از تحلیل چند متغییره فازی(مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 1-22
حسن محمودزاده- برنامه ریزی شهری؛ عذرا معصومی؛ مهدی هریسچیان

10.

واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400
لیلا رضوانی؛ حسن احمدزاده؛ حسن هوشیار

11.

واکاوی تغییرات شاخص پوشش گیاهی در شکل‌گیری جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 195-206
صادق رمضانی؛ فریدون نقیبیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.