کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 10

1

اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 1-3
بهاءالدین نجفی؛ زکریا فرج زاده

2

استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD در تفکیک ارقام مقاوم و حساس گندم نسبت به بیماری لکه برگی سپتوریایی گندم

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-22
محمدرضا اصلاحی

3

برآورد توابع تولید غیر مستقیم و بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید محصول گندم آبی و دیم در استان کردستان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 37-56
اسماعیل پیش‌بهار؛ سید عرفان کهنه پوشی؛ جواد حسین‌زاد فیروزی

4

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 163-182
حمید امیرنژاد؛ مریم اسدپور کردی

5

بررسی اثر تغییراقلیم بر تبخیر- تعرق و نیاز آبی گندم در منطقه‌ی بجنورد

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 97-110
سمیرا یارمحمدی؛ مهدی ذاکری نیا؛ خلیل قربانی؛ افشین سلطانی

6

بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعهی موردی تولیدکنندگان گندم

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 63-76
سمانه سادات همراز؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی

7

بررسی واکنش ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم نسبت به بیماری‌های برگی مهم در استان گلستان

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-40
مارال کلته؛ محمد علی آقاجانی؛ محمدعلی دهقان

8

مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-107
فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر

9

مطالعه ی کارایی فنی تولید گندم در ایران: مطالعه ی موردی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 75-94
ولی بریم نژاد؛ تکتم محتشمی

10

همسویی رفتار اقتصادی و زیست‎محیطی کشاورزان در مدیریت علف‎های هرز

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 39-58
امین نعمتی؛ محمد قربانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.