1.

ارائه راهبرد های ارتقاء کیفیت محیطی در نوسازی بافت فرسوده فرحزاد با استفاده از روش تحلیل استراتژیک – سلسله مراتبی (SWOT-AHP)

دوره 7، شماره 27، بهمن و اسفند 1395، صفحه 37-58
فرزانه خوشقدم؛ سینا رزاقی اصل

2.

ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده شهر مرودشت در برابر زلزله با استفاده از (AHP) و (GIS)

دوره 7، شماره 26، مهر و آبان 1395، صفحه 75-92
مجتبی زارع؛ محمدرضا رضایی؛ عنایت‌اله رحیمی

3.

امکان‌سنجی اجرای طرح تجمیع قطعات زمین در بافت‌های فرسوده‌ی شهر ارومیه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 131-146
علی مصیب زاده؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ حمید غفاری

4.

امکان سنجی بکارگیری اصول نوشهرگرایی در بازآفرینی پایدار محلات ناکارآمد و مسأله دار شهری با تأکید بر رشد هوشمند (مورد پژوهی: بخش مرکزی شهراهواز)

دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1395، صفحه 215-230
سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ شهباز زیلایی

5.

بازآفرینی شهری به منظور ارتقای بافت های فرسوده شهری با بهره گیری از روش تلفیقی و یکپارچه ساختار سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399
زهراالسادات اردستانی؛ امیرحسین ابراهیمی

6.

بررسی مداخله در ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان)

دوره 2، شماره 7، آذر و دی 1390، صفحه 71-90
اســـماعیل دویـــران؛ ابوالفضـــل مشـــکینی؛ غلامرضـــا کاظمیـــان؛ زینــب علــی آبــادی

7.

بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده محله پیرسرای کلانشهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی

دوره 4، شماره 12، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 79-94
نـــــــــادر زالـــــــــی؛ حســــــــن دارابــــــــی؛ عســگر میرزایــی دورود خــانی

8.

تبیین راهبردهای تاب‌آوری در بافتهای فرسوده شهری(نمونه موردی: بافت فرسوده شهرکرج)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 33-50
مهسا اسدی عزیزآبادی؛ کرامت الله زیاری؛ محسن وطن خواهی

9.

تبیین و اولویت‌بندی مداخله در بافت‌های فرسوده شهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: مشهد، محله نوغان (قطاع 2)

دوره 4، شماره 12، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 49-62
یعقــوب زنگنــه؛ جــواد فرهــادی؛ وجیـــه تـــوبی

10.

تحلیل اجتماعی - فضایی در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر سردشت

دوره 2، شماره 6، مهر و آبان 1390، صفحه 55-70
زیلا سجادی؛ کاوه محمدی

11.

تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399
محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری

12.

تحلیلی بر مطلوبیت اجتماعی و تاثیر آن بر مسکن‌گزینی (مطالعه موردی؛ محلات با توسعه مسکونی بالا در بافت فرسوده شهر زنجان)

دوره 5، شماره 17، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-18
محمدرضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی؛ احمد اسدی

13.

تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم نمونه¬موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد

دوره 2، شماره 7، آذر و دی 1391، صفحه 65-75
حسین حاتمی نژاد؛ حجت حاتمی نژاد؛ نیر فارابی اصل؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ فاطمه فوادی

14.

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو بافت فرسوده‌ شهری مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهر تهران

دوره 6، شماره 21، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-18
احمد پوراحمد؛ جواد زارعی

15.

شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه های مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر ماکو)

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 137-154
فرشید هاشم زاده قلعه جوق؛ سامان ابی زاده؛ اسماعیل صفرعلیزاده

16.

گروه بندی بافت های فرسوده شهری در استان خراسان رضوی (با تأکید بر روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی)

دوره 5، شماره 18، خرداد و تیر 1394، صفحه 15-26
علیرضا پویا؛ میلاد حکیم زاده

17.

نقش دفاتر تسهیل گری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت¬های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 9 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 11، آذر و دی 1392، صفحه 43-54
کاوه محمدی؛ محمدتقی رضویان؛ مظفر صرافی

18.

واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400
لیلا رضوانی؛ حسن احمدزاده؛ حسن هوشیارContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.