کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 19

1

اثربخشی آموزش ارزش‌های زندگی به کودکان پیش دبستانی بر سلامت روان و رشد اجتماعی آنان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 64-81
نازفر مقتدری؛ ژاله رفاهی؛ صدراله خسروی

2

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 17-34
صغری استوار

3

اثربخشی تئاتر درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 45-64
علی غلامی؛ کیومرث بشلیده؛ عزیمه رفیعی

4

اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 37-58
ابراهیم امیری؛ حسین کارشکی؛ محسن اصغری

5

بررسی رابطه بین باور به سقف شیشه‌ای و موفقیت ذهنی کارکنان زن در شهرداری شیراز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 125-144
فریبا تابع بردبار؛ سید محمدحسین کمانی؛ بهناز منوچهری

6

بررسی عامل های اقتصادی - اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت خیز جنوب : مطالعه ی موردی : شهرستان جم (شهرک توحید)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-26
محمدتقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ مریم مجیدی

7

بررسی و مقایسه سلامت روان و سازگاری و تنظیم هیجان شناختی زنان مطلقه با زنان متأهل شهرستان یزد

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 1-16
علی جعفری ندوشن؛ حسن زارع؛ اعظم حسینی هنزایی؛ مرضیه پورصالحی نویده؛ مرضیه زینی

8

پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس رضایت زناشویی و سلامت روان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 27-44
لیلا شیرجنگ؛ نادره سهرابی؛ سیده مریم حسینی

9

پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی به وسیله عمل به باورهای دینی و سلامت روان در زنان شاغل

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 107-126
حسین امیری؛ محسن رسولی؛ عبدالرحیم کسایی؛ محمود بهرامی

10

تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 129-146
فائزه ناطقی؛ محمد سیفی؛ نفیسه فیجانی

11

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی، دلزدگی زناشویی و سلامت روان زنان همسر جانباز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 1-12
فاطمه دهقان؛ مرضیه پیری کامرانی؛ رحیم گلی؛ هادی رحمانی

12

تحلیل جنسیتی سرمایه اجتماعی و سلامت روان در سطح محله (مطالعه موردی شهروندان 18 سال و بالاتر شهر ساری)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 105-132
قربانعلی ابراهیمی؛ هادی رازقی مله؛ سیده صباح متولیان

13

حفظ قرآن وتاثیرآن بر مولفه‌های سلامت روان

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-20
سید علی کیمیایی؛ حسین خادمیان؛ حسن فرهادی

14

رابطه بین هوش هیجانی، سلامت روان و استرس شغلی مادران با سلامت روان دانش‏آموزان دختر متوسطه دوره اول

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 129-145
طیبه کردگار؛ حجت الله جاویدی

15

رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 221-234
جلاله فخاریان؛ نادر شهامت؛ مژگان امیریان زاده

16

رابطه ی علّی سلامت روان، سبک زندگی، مهارت های زندگی و کیفیت زندگی زناشویی با میانجی گری باورهای ارتباطی، بخشودگی و انتظارات قبل از ازدواج

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 87-112
موسی جاودان

17

رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 145-164
مریم دارابی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ ژاله طاهری؛ محمود شرفی

18

مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان زنان و مردان دارای بیماری قلبی و کلیوی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 149-165
هانیه شفیعی؛ حجت اله جاویدی؛ سلطانعلی کاظمی

19

نقش واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان برای سبک والدگری و مشکلات هیجانی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 119-133
سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ سپیده منصوریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.