1.

آزمون مدل مفهومی نقش میانجیگر یادگیری خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در رابطه بین باورهای معرفت شناسی و فرسودگی تحصیلی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 1-23
سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی؛ مجید برزگر؛ فرزاد پورغلامی

2.

ارائه الگوی علّی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 16، مرداد و شهریور 1393، صفحه 11-28
مهدی محمدی؛ فهیمه کشاورزی؛ الهام حیدری

3.

تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 173-190
غلامحسین طهماسبی؛ گل افروز رمضانی؛ حشمت زارع

4.

رابطه علّی ویژگی های شخصیت با فرسودگی تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک شده در دانشجویان

دوره 5، شماره 17، مهر و آبان 1393، صفحه 75-92
مسعود سرانچه؛ غلامحسین مکتبی؛ علیرضا حاجی یخچالی

5.

رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 109-124
عادل زاهد بابلان؛ روشنک پوربهرام؛ سمیرا رحمانی جوانمرد

6.

مدل ساختاری رفتارهای پرخطر بر اساس سبک های پردازش هویت با میانجیگری فرسودگی تحصیلی در نوجوانان متوسطه دوم

دوره 12، شماره 44، تابستان 1400، صفحه 91-104
پارسا بهمنی؛ بهنام مکوندی؛ رضا جوهری فرد

7.

مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت‌های شهروندی مدارس دولتی و غیر دولتی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 209-224
عباس قلتاش؛ رسول قانونی

8.

نقش میانجی تعارض معلم- شاگرد در رابطه بین مسولیت پذیری و فرسودگی تحصیلی

دوره 8، شماره 28، مرداد و شهریور 1396، صفحه 101-116
مژگان سپاه منصور

9.

نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطۀ علّی سبک‌های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 185-168
حسین درستکار مقدم؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.