کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 13

1

ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 263-282
لیلا رضایی؛ میترا محمودی

2

الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 143-158
فریبا کریمی؛ مرضیه اکبری

3

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در دانشگاه ها (مطالعه موردی: کارکنان آموزشکده ها ودانشکده های فنی وحرفه ای شهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 191-206
رضا سلطانی نسب؛ روح‏ اله عباسی؛ رضا عباسی

4

بررسی نقش فضیلت‌سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 195-208
سارا عابدی کوشکی؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم

5

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 129-152
علی شکرالهی؛ عبدالمحمد طاهری

6

رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 151-166
فریبا کریمی؛ فهیمه حسومی؛ زهرا لیث صفار

7

رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 85-108
سارا توکل؛ بدری شاه طالبی

8

رابطه جهت گیری زندگی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران زن

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 1-18
نسرین کشاورز؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش

9

رابطه سرپرستی توهین‌آمیز با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی سازمانی: تبیین نقش میانجی‌گر ادراک کارکنان از عدالت تعاملی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 210-233
فضل اله کاظمی؛ امین زارع

10

رابطه‌ی معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 119-144
علی محمد اباذری محمود آباد؛ مژگان امیریان زاده

11

رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با رفتارشهروندی سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 158-180
سیروس حدادنیا؛ ناصر جوکار

12

فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 21-34
مصطفی عسکریان؛ فتانه طاهری عطار

13

کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری در سطح بندی شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 23-42
هوشنگ تقی زاده؛ عبدالحسین شکریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.