کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
تعداد مقالات: 17

1

ارایه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای عدالت سازمانی و ارزش های شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 61-74
محمد رضا سرمدی

2

ارائه الگویی برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 311-340
شهرام رنج دوست؛ معصومه کاظمی

3

ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری تحول-گرا و عمل گرا دردانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 51-66
دکترفتاح ناظم؛ سمانه حدادپور

4

ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 263-282
لیلا رضایی؛ میترا محمودی

5

ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-20
فرهاد شفیع پورمطلق؛ پریوش جعفری؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ علی دلاور

6

الگوی ساختاری عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 59-83
محمدعلی نادی؛ فاطمه اسلامی هرندی

7

بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن متاهل (ارائه الگوی تحلیل مسیر)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 49-68
محمدحسن صیف؛ عباس ثابت مهارلوئی؛ احمد رستگار؛ سعید طالبی

8

تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 55-78
اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی

9

رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی از دیدگاه مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 165-188
سیروس حدادنیا؛ نیما شهیدی؛ سیداحمد هاشمی

10

رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-18
دکتر محمد حسین یارمحمدیان؛ دکتر فرهاد شفیع پور مطلق؛ مریم فولادوند

11

رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌‌های آموزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 97-114
رمضان جهانیان؛ سمانه قدسی

12

رابطه عدالت سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 201-214
امین ملازهی

13

رابطه ی عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 21-35
مژگان امیریان زاده؛ عباس قلتاش؛ مرضیه مختاری

14

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای قصد ترک شغل

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 1-24
نسرین ارشدی؛ مریم محمودی کیا؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالکاظم نیسی

15

عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 55-80
مهرداد گودرزوند چگینی؛ اعظم نویان اشرف؛ فرداد علوی صائب

16

مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد، تعهد مستمر و عاطفی با ادراک معلمان از خودکارآمدی نقش مدیران آموزشی شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 19-44
محمدعلی نادی؛ نزهت مشفقی؛ سید علی سیادت

17

مطالعه تجربی رابطه بین انعطاف‌پذیری سازمانی و عدالت سازمانی در محیط‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 55-80
مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی؛ سلیمه ستوده فر؛ لیلا ثوابContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.