کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
تعداد مقالات: 29

1

اثربخشی آموزش گروهی شفقت خود بر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 25-46
سید احمد هاشمی

2

اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 39-60
قاسم سلیمی؛ مهدی محمّدی؛ زینب مختاری

3

ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 263-282
لیلا رضایی؛ میترا محمودی

4

الگوی ارتباط قرارداد روانی، تعهد و رضایت با انتظار از سازمان و رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل‌کننده

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 45-62
محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان

5

الگوی ساختاری عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 59-83
محمدعلی نادی؛ فاطمه اسلامی هرندی

6

بررسی الگوی ساختاری انزوای شغلی با قصد ترک کار با میانجی‌گری خودکارآمدی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی مدیران زن مدارس شهرستان آباده

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 175-194
مرضیه حیدری؛ مرضیه روستا

7

بررسی تأثیر استراتژی‌های کار احساسی و خستگی عاطفی و رضایت شغلی بر رضایت دانشجویان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399
فریماه جعفرلی؛ هما درودی

8

بررسی تطبیقی تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و رضایت شغلی معلمان ایران و آلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 21-45
محمود شرفی؛ محبوبه بهار

9

بررسی رابطه بین باور به سقف شیشه‌ای و موفقیت ذهنی کارکنان زن در شهرداری شیراز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 125-144
فریبا تابع بردبار؛ سید محمدحسین کمانی؛ بهناز منوچهری

10

بررسی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از دو جنبه‌ی انگیزشی و بهداشتی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 107-130
نادر شهامت؛ مریم روزگار؛ فاطمه شهامت

11

بررسی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد و رابطۀ آن با رضایت ‌شغلی و توانمندسازی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 227-238
حسن جعفری؛ حسین مهرداد

12

بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن متاهل (ارائه الگوی تحلیل مسیر)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 49-68
محمدحسن صیف؛ عباس ثابت مهارلوئی؛ احمد رستگار؛ سعید طالبی

13

تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 13-26
سولماز ترکمن؛ سروش فتحی

14

رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-22
محسن گل‌پرور؛ محمدعلی نادی

15

رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 21-38
نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ بهروز نیاز آذری

16

رابطه اعتماد و سکوت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 263-276
پرستو گشتاسبی فرد؛ فریبا کریمی

17

رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 181-194
امیر سبزی پور؛ بهزاد رشنودی؛ سمیه امیری؛ علی کرم الهی

18

رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-18
دکتر محمد حسین یارمحمدیان؛ دکتر فرهاد شفیع پور مطلق؛ مریم فولادوند

19

رابطه رضایت‌شغلی با انگیزش کارکنان با مدل دوعاملی هرزبرگ

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 263-282
سیما یعقوب پور؛ محمد فاطمی نژاد

20

رابطه سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 63-82
علیرضا بخشایش؛ عبدالله آذرنیاد

21

رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 115-128
عباس قلتاش

22

رابطه نگرش معلمان در خصوص استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطه اول

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 173-187
سید احمد هاشمی

23

رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 213-228
غلامرضا اله توکلی؛ نادر شهامت؛ احمد رضا اوجی نژاد

24

رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 63-84
ندا رنجبر؛ عباداله احمدی؛ احمدرضا اوجی نژاد

25

رابطۀ بین سرمایه ی اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-80
امیرحسین علی بیگی؛ معصومه جعفری نیا؛ فاطمه قربانی؛ عادل سلیمانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.