1.

ارزیابی و ارائه راهکارهای توسعه سیستم حمل و نقل BRT در کلانشهر تهران با استفاده از مدل SWOT

دوره 3، شماره 11، آذر و دی 1391، صفحه 17-36
احمـــد پوراحمـــد؛ بهـــزاد عمـــران زاده

2.

برآورد تغییرات فضایی- زمانی شدت جزیره حرارتی کلانشهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای LANDSAT8 و ASTER ASTER

دوره 7، شماره 27، مهر و آبان 1396، صفحه 47-60
هادی رضایی راد؛ مجتبی رفیعیان

3.

بررسی تأثیرات درآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران

دوره 4، شماره 16، بهمن و اسفند 1393، صفحه 65-80
مصطفی قدمی؛ کوکب خالق نیا

4.

بررسی رابطه ی بین سطح توسعه یافتگی با میزان اعتبارات و منابع مالی در کلان شهر تهران

دوره 6، شماره 21، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 117-128
رحمان جهانی دولت آباد؛ علی اسدی؛ اسماعیل جهانی دولت آباد؛ جعفر موسی وند

5.

تبیین نقش الگوی مدیریت زمین شهری مبتنی بر توسعه کالبدی فضایی شهرها (موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 67-82
یعقوب حق پناه؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان

6.

تحلیل جغرافیایی مرگ ناشی از سرطان ریه درکلانشهر تهران با رویکرد اپیدمیولوژیک طی دوره 1397-1387

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400
زهره فنی؛ الهه پیشگر؛ جمیله توکلی نیا؛ علیرضا محمدی؛ بهزاد کیانی

7.

تحلیل ساختاری پیشران های توسعه شهری دانش‌بنیان مطالعه موردی: کلان شهر تهران

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 1-20
اسماعیل علی اکبری

8.

تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 220-237
سیامک خزلی ویژنانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ حمیدرضا جودکی؛ جمیله توکلی نیا

9.

تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400
احمد حاجی حیدری؛ بختیار عزت پناه؛ ابوالفضل مشکینی

10.

تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

دوره 6، شماره 21، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 103-116
صابر محمدپور؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا

11.

تسکینی بر فقیران شهری: ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400
ابوالفضل مشکینی؛ الهه شاکری منصور

12.

سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دو گانه کلانشهر تهران

دوره 5، شماره 18، خرداد و تیر 1394، صفحه 27-42
فرزانه ساسان پور؛ سیمین تولایی؛ حمزه جعفری اسدآبادی

13.

مدلسازی تغییرات کاربری زمین در کلانشهر تهران با استفاده از مدل MOLAND

دوره 4، شماره 16، بهمن و اسفند 1393، صفحه 49-64
هاشم داداش پور؛ رضا خیرالدین؛ مرتضی یعقوب خانی؛ بهنام چمنی

14.

مدیریت ریسک در بحرانهای انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: کلان شهر تهران)

دوره 7، شماره 27، بهمن و اسفند 1395، صفحه 163-182
مهدی مدیری؛ محسن احدنژاد؛ سید احمد حسینیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.