کلیدواژه‌ها = کلانشهر تهران
تعداد مقالات: 9

1

ارزیابی و ارائه راهکارهای توسعه سیستم حمل و نقل BRT در کلانشهر تهران با استفاده از مدل SWOT

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 17-36
احمـــد پوراحمـــد؛ بهـــزاد عمـــران زاده

2

برآورد تغییرات فضایی- زمانی شدت جزیره حرارتی کلانشهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای LANDSAT8 و ASTER ASTER

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 47-60
هادی رضایی راد؛ مجتبی رفیعیان

3

بررسی تأثیرات درآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 65-80
مصطفی قدمی؛ کوکب خالق نیا

4

بررسی رابطه ی بین سطح توسعه یافتگی با میزان اعتبارات و منابع مالی در کلان شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 117-128
رحمان جهانی دولت آباد؛ علی اسدی؛ اسماعیل جهانی دولت آباد؛ جعفر موسی وند

5

تبیین نقش الگوی مدیریت زمین شهری مبتنی بر توسعه کالبدی فضایی شهرها (موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 67-82
یعقوب حق پناه؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان

6

تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 103-116
صابر محمدپور؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا

7

سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دو گانه کلانشهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 27-42
فرزانه ساسان پور؛ سیمین تولایی؛ حمزه جعفری اسدآبادی

8

مدیریت ریسک در بحرانهای انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: کلان شهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 163-182
مهدی مدیری؛ محسن احدنژاد؛ سید احمد حسینی

9

مدلسازی تغییرات کاربری زمین در کلانشهر تهران با استفاده از مدل MOLAND

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 49-64
هاشم داداش پور؛ رضا خیرالدین؛ مرتضی یعقوب خانی؛ بهنام چمنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.