کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 15

1

اثربخشی آموزش راهبرد های فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 147-170
محمود شرفی؛ مریم داودی

2

ارتباط مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 143-160
محمد صالحی؛ ترانه عنایتی

3

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه منزلت‌های هویت تحصیلی در دانش‌آموزان ایرانی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 1-15
الهه حجازی؛ حبیب امانی؛ محمد جواد یزدانی

4

آزمون نقش واسطه‌گری باورهای اسنادی برای ادراک کودکان از والدین و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 1-17
محبوبه البرزی

5

بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندوره ی متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 17-30
یحیی صفری؛ آذر بذر افشان

6

تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 129-146
فائزه ناطقی؛ محمد سیفی؛ نفیسه فیجانی

7

تأثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 99-114
حجت اله فانی؛ پروین غیاثی؛ زهرا قانع

8

تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 105-118
محمدسعید احمدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن احدی؛ حسن اسدزاده

9

تاثیر پیش‌سازمان‌دهنده ی مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 127-146
ابوالفضل عرفانی نژاد؛ معصومه خجسته

10

تأثیر روش استاد- شاگردی مبتنی برآموزش چند رسانه ای بر مقدار انگیزش و پیشرفت تحصیلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-17
سیدرسول عمادی؛ سمیه یکتا

11

تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای فرزندپروری و باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 209-236
سید علی مهربان؛ ابوالفضل کرمی؛ حسن اسدزاده؛ نعمت اله ستوده اصل

12

تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 41-64
عبدالرحمان جریحی؛ محمدرضا نیلی؛ داریوش نوروزی؛ اسماعیل سعدی پور

13

کاربرد راهبردهای فراشناخت در تجربه‌های دانشجویان و ارتباط آن با سطح پیشرفت تحصیلی آن‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 41-56
یحیی صفری؛ صدیقه محمدجانی

14

مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 1-18
محمدرضا بهرنگی؛ عبدالحسین عباسیان؛ سودابه ذوقی پور

15

نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 71-86
مجید برزگر؛ علی دلاور؛ حسن احدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.