1.

ارزیابی مدل فعالیت های یاد گیری خلاقیت محور در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساوه

دوره 4، شماره 13، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 167-182
دکتر امیرحسین محمد داودی؛ منصوره مقیمی

2.

ارزیابی مکان‌یابی کاربری‌های آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر شادگان

دوره 3، شماره 9، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-20
محمدرضا پورمحمـدی؛ ماجــــده عســــاکره

3.

بررسی میزان قابلیت پیش‌بینی تنیدگی‌شغلی معلمان براساس مؤلفه‌های سلامت‌سازمانی و مهارت‌های‌ارتباطی

دوره 8، شماره 29، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-25
حمدالله حبیبی؛ امین هماینی دمیرچی؛ مصطفی باقریان فر؛ سمیه نوری

4.

تبیین سلامت‌سازمانی براساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران

دوره 8، شماره 29، خرداد و تیر 1396، صفحه 231-262
سید محمد میرکمالی؛ مجتبی حاج خزیمه

5.

تحلیل روایت نگارانه ی ادراک و تجربه زیسته راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی: تدوین و اعتباریابی الگوی بومی

دوره 11، شماره 44، مهر و آبان 1399، صفحه 211-236
محسن ایزان؛ مصطفی قادری؛ ناصر شیربگی

6.

کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 28، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-26
فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سیروس قنبری؛ زهرا سرچهانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.