کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 20

1

ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در راستای برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1398
حجت الله رشید کلویر

2

ارزیابی روابط آلومتریک مؤلفه های فیزیکی و کالبدی شهر کرمان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 141-150
محسن پورخسروانی؛ بهنام مغانی رحیمی

3

ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 97-110
امید علی خوارزمی؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار؛ وحید هزاره

4

ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی: منطقه آزاد ارس (شهر جلفا)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 159-168
محمد اسکندری ثانی؛ مهدی ملازاده؛ امیر پورداداش

5

بررسی آسیب های مدیریت شهری و نقش آن در نظام برنامه ریزی توسعه شهری با استفاده از تحلیل سه شاخگی (مطالعه موردی: شهرداری پاکدشت)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 47-58
احمد اسدی؛ آزیتا رجبی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ محمد کمیلی

6

بررسی راهکارهای افزایش اعتماد اجتماعی میان مدیریت شهری و شهروندان تهرانی (مطالعه موردی: مناطق3،7و19 کلانشهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره 11، پاییز 1392، صفحه 31-42
منصور وثوقی؛ مصطفی رحمانی

7

بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهری مورد: کلانشهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 51-62
محمود رضایی کوچی

8

بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 63-84
رضا خیرالدین؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مهدی رازپور

9

تأثیر شورای اسلامی شهر تهران بر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به مشارکت‌سیاسی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره13، تابستان 1392، صفحه 97-112
هادی رجبی

10

تبیین جامعه شناختی پایداری اجتماعی در محلات تبریز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 63-82
ندا راکعی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش

11

تحلیل اجتماعی - فضایی در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر سردشت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 55-70
زیلا سجادی؛ کاوه محمدی

12

تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد – هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 21-42
میرنجـــف موســـوی؛ محمـــــد حســـــنی؛ علی بـاقری کشـکولی

13

تحلیلی بر مشارکت شهروندی و مدیریت شهری در شهرهای کوچک مطالعه موردی؛ شهر کوچک یونسی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 19-38
عیسی ابراهیم زاده؛ خدیجه فاطمی نژاد

14

تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در کلان‌شهر تبریز با رویکرد مدیریت بحران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 69-82
محمود محمدیان؛ سید علی حسینی؛ منیره حاجی آقائی کامرانی

15

تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 1-16
کرامت الله زیاری؛ هاجر یداله نیا؛ حسین یداله نیا

16

تحلیلی کمی بر نقش مدیریت شهری در ارتقای صنت گردشگری در شهرها (مورد پژوهی: شهر مرودشت)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 131-140
محسن بهرامیان؛ علی شمس الدینی

17

تولید و تلفیق داده‌های توصیفی و مکانی شهر جهت تصمیم‌سازی در حوزه فرهنگی (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 57-72
رسول مهدوی نجف آبادی

18

سنجش تأثیر بوروکراسی اداری بر روند حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: کلانشهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 31-40
محمدرضا رضایی

19

مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه : مشهد)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399
غلامرضا کاظمیان؛ احسان براری؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده

20

نقش مدیریت شهری در زیرساخت های آبی به منظور ساماندهی رودخانه های شهری (نمونه موردی کلان شهر رشت )

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399
علی باقری نیا؛ لعیا جهانشاهلو؛ سید جمال الدین شهریاریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.