1.

آزمون مدل علی افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 123-140
عبدالامیر گاطع زاده؛ حسین اسکندری

2.

اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر خود تمایز یافتگی و سلامت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 1-16
نجمه اکرمی؛ اذرمیدخت رضایی؛ حسین بقولى؛ سیامک سامانی

3.

بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) با سلامت اجتماعی در میان زنان 18 سال به بالای ساکن شهر شیراز

دوره 6، شماره 23، آذر و دی 1394، صفحه 79-104
خدیجه رستگار؛ فهیمه حقیقت؛ حکیمه زارع؛ کاظم حسن زاده

4.

بررسی سطح سلامت اجتماعی و عزت نفس در خانواده‌های زن سرپرست توانمندشده و توانمندنشده (مطالعه‌ی موردی سازمان بهزیستی)

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 1-16
علی افشاری؛ زهره هاشمی؛ رسول رضایی

5.

تحلیل جامعه شناختی احساس امنیت بر سلامت اجتماعی زنان45-15 ساله شهر کرمان

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 81-106
طیبه نیک ورز

6.

شناخت رابطه بین کیفیت زندگی و منزلت اقتصادی اجتماعی با نگرش به فرزندآوری: مود مطالعه زنان شهرستان سرپل ذهاب

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 217-236
علی مرادی؛ نسرین عظیمی؛ لیلی بهارانگیز

7.

مقایسه سلامت اجتماعی، قدرت تصمیم‌گیری، مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد

دوره 7، شماره 26، مرداد و شهریور 1395، صفحه 147-166
مهناز فرهمند؛ خدیجه خاتمی سروی؛ رضیه محمدحسنی

8.

نقش رسانه ها در تحولات سبک زندگی روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1395، صفحه 153-166
محمد بادسار؛ سهیلا فتحی؛ روح اله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.