کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 12

1

بررسی علل انگیزه‌های مهاجرت معکوس و تأثیر آن بر توسعه اجتماعی– اقتصادی (مطالعه موردی مهاجران روستانشین شهرهای تنکابن و رامسر)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 83-108
رسول ربانی؛ زهرا طاهری؛ زهرا روستا

2

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستاییان در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 5، شماره 17، بهار 1392، صفحه 183-196
مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حجت ورمزیاری

3

بررسی مهاجرت های روستایی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها نمونه موردی : شهر سقز

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 57-68
مجید شمس؛ مصطفی قمری؛ ادریس عبودی؛ کاوه محمدی

4

بررسی و تحلیل روند مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هریس

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 108-116
موسی واعظی؛ اکبر رحیمی؛ مائده باکویی

5

تأثیر مهاجرت افغان ها بر شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 83-102
محســــن شــــاطریان؛ محمــود گنجــی پــور

6

تحلیلی بر برنامه‌ریزی فضایی و الگوی توسعه شهرنشینی در ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 93-112
رحیم بردی آنامرادنژاد

7

تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و نقش آن در مهاجرت‌های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 11-22
محمد کاظم جمشیدی؛ بهروز محمدی یگانه؛ اکبر حسین زاده

8

تعارضات زناشویی پس از مهاجرت و موانع اجتماعی رفتار کمک خواهی از دیدگاه زنان مهاجر ایرانی ساکن استرالیا

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 41-66
اعظم نقوی

9

فرایند درآمدزایی و نقش آن در مهاجرت روستا- شهری به سبزوار

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 133-146
علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی

10

مهاجرپذیری و توسعه پایدار اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مهاجرپذیر منطقه کلانشهری تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 71-84
محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مهدی پورطاهری؛ فاطمه عزیزی

11

نقش اقتصاد غیر زراعی بر ماندگار سازی روستائیان در مناطق روستایی شهرستان سمیرم

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره10، تابستان 1392، صفحه 71-82
سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی

12

واکاوی تأثیر شبکه‌های مهاجرت های روستایی بر کلانشهرکرج (مطالعه موردی: دهستان کوهسار- شهرستان هشترود)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 117-132
محمد اکبرپورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.