کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 17

1

ارزیابی آسیب‏پذیری محدوده‏ های مطالعات آب‌زیرزمینی: توسعه‌ی یک الگوی آماری (مورد مطالعه: استان فارس)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 23-40
سعید صالحی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی؛ مسعود بیژنی

2

ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری استان لرستان با استفاده از مدل های ضریب کشش پذیری، TOPSIS و L.Q

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 29-42
سعید ملکی؛ الیاس مودت؛ مهران کرمی

3

اقتصاد فضا و نابرابری‌های منطقه ای؛ نمونه موردی: استان اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 59-72
رحیم سرور؛ علی عشقیی چهاربرج؛ سعیده علوی

4

بخش‌بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمة محصولات کشاورزی،‌ با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS (مورد مطالعه: صندوق بیمة محصولات کشاورزی استان یزد)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 39-66
محمدرضا اسلامی؛ عباس بیکی احمدآبادی؛ سید محمدرضا داودی

5

بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت رشد شهری در کلان‌شهرشیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 89-102
فهیمه نامور حقیقی شیرازی فرد؛ خلیل حاجی پور؛ امیر حسین شبانی؛ محمود محمدی

6

بررسی موقعیت کشاورزان شهرستانهای خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامهریزی چند معیاری

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 151-164
هادی رفیعی دارانی؛ ناصر شاهنوشی

7

بررسی و تحلیل سطح برخورداری شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری از شاخص‌های توسعه با استفاده از مدل تاپسیس فازی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 103-122
حسین نظم فر؛ بهزاد پادروندی

8

بررسی و تحلیل قابلیت های مزایای نسبی توسعه منطقه ای در بنادر شمال ایران با استفاده از تلفیق تکنیک های TOPSIS و ELECTRE

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 6، تابستان 1391، صفحه 15-29
طاهر پریزادی؛ صالح اسدی؛ محمد مولائی قلیچی؛ حجت شیخی

9

پهنه بندی آسیب پذیری شبکه فاضلاب شهری در مقابل مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: منطقه یک آبفا شهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 149-162
رعنا نوروزی؛ منیژه قهرودی؛ خه بات درفشی

10

پهنه بندی و مکانیابی نیروگاه‌های خورشیدی در استان اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 61-82
مسعود تقوایی؛ عفت صبوحی

11

تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 47-58
ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات (سعیده) زرآبادی؛ حسین ذبیحی

12

تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز با بهره‌گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 101-114
محمدعلی خلیجی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی

13

تحلیل مقایسه ای از کاربرد روش های تحلیل چند معیاره در مطالعات منطقه ای (مطالعه موردی: استان لرستان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 31-44
حسین نظم فر؛ بهزاد پادروندی

14

سنجش سطوح توسعه یافتگی محلات و تعیین محلات نابسامان شهری با استفاده از تکنیک‌های کمی (مطالعه موردی: شهر بناب)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 47-64
عیسی پیری؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ الی‌ناز بابایی؛ حامد روشنایی

15

سنجش و ارزیابی پایداری شهری با استفاده از تکنیک های ANP, Topsis, Saw (مطالعه موردی: شهر کرمان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 107-120
علی اصغر عبدالهی

16

کاربرد تکنیکTOPSIS در اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی:شهرستان رشت)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 103-114
زهرا اکبری سقالکساری؛ عیسی پوررمضان

17

کاربرد شبیه های تصمیم‌گیری چند معیاره در گزینه‌یابی سد و نیروگاه خرسان1

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 9، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 50-61
عباس روزبهانی؛ مهشید شهبازی سحرانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.