کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 6

1

بررسی تاثیر متقابل رشد اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 259-282
محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

2

بررسی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز؛ مطالعه موردی: منطقه یک

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 89-104
مسعود صفایی پور؛ زهرا سیاحی؛ محمد امین زرگر شوشتری؛ نادیا داری پور

3

بررسی علل انگیزه‌های مهاجرت معکوس و تأثیر آن بر توسعه اجتماعی– اقتصادی (مطالعه موردی مهاجران روستانشین شهرهای تنکابن و رامسر)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 83-108
رسول ربانی؛ زهرا طاهری؛ زهرا روستا

4

بررسی نقش منطقه ی ویژه اقتصادی در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی:‌ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان- استان قم)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 111-124
علیرضا دربان آستانه؛ مصطفی توکلی نغمه؛ امیر تلخاب

5

تحلیل عملکرد دهیاری‌ها در فرایند توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مورد: بخش بادرود- شهرستان نطنز

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 165-176
حیدر لطفی؛ سعید صالحیان بادی؛ حمیدرضا قاسمی بادی

6

شناسایی عوامل مؤثر بر غیرفعال شدن تعاونی های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 6، تابستان 1391، صفحه 91-103
مجید حضرتی؛ ام السمله بابایی فینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.