1.

اثرات تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد: کاربرد مدل WEAP

دوره 13، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 208-223
قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ محمد بخشوده

2.

ارزیابی عملکرد مجتمع‏های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: مجتمع مروارید خزر- شهرستان رشت)

دوره 1، شماره 4، بهمن و اسفند 1390، صفحه 29-40
محمد الباسط قریشی مینآباد؛ اکبر معتمدی مهر؛ نینا فرامرزی گروس

3.

بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی عملکرد و علائم آلودگی قارچ رایزوکتونیا سولانی در غده‌های سیب زمینی

دوره 3، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 17-28
محمد رضا هادی

4.

بررسی اثر کم‌آبیاری جویچه‌ای یک در میان متناوب در مراحل مختلف رشد ذرت

دوره 9، شماره 28، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 57-66
میترا صمصامی پور؛ محمدرضا امداد؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری

5.

بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم منطقه ی ابهر، استان زنجان

دوره 4، شماره 10، مهر و آبان 1390، صفحه 75-84
حسین بابازاده؛ فریبا شاهرخی؛ محمد منشوری؛ فریدون داوودی

6.

بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه شیراز نسبت به خودآزمایی سینه

دوره 2، شماره 7، مهر و آبان 1390، صفحه 1-20
مجید موحد؛ صدیقه البرزی؛ محمدتقی عباسی شوازی

7.

بکارگیری تکنیک FMEA در عرصه شهرسازی به منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری مطالعه موردی بوستان دانشجو در تهران

دوره 3، شماره 10، مهر و آبان 1391، صفحه 125-146
زهــره داودپــور؛ فرزانــه صــبوری

8.

تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور

دوره 1، شماره 1، خرداد و تیر 1389، صفحه 131-150
محمد اکبرپور سراسکانرود؛ مهدیه میرزاجایی

9.

تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری)

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 1-16
کرامت الله زیاری؛ هاجر یداله نیا؛ حسین یداله نیا

10.

رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی منتخب استان اصفهان)

دوره 5، شماره 20، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-18
سیما فتاحیان؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت؛ هوشنگ طالبی

11.

رابطه صفات برتر خـودتوسعـه‌ای، دانش و اطلاعات بنیـادی مدیـران و عملکـرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری)

دوره 7، شماره 25، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 63-86
جواد پورکریمی؛ ابراهیم مـزاری؛ کبری خباره؛ سمانه فرزانه

12.

واکاوی عملکرد حرفه‌ای راهبران آموزشی- تربیتی از منظر مدیر آموزگاران و معلمان مدارس ابتدایی چند پایه روستایی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1400
حمداله حبیبی؛ احد عظیمی آقبلاغ؛ سید هادی مدنیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.