کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 96

76

سنجش و‌ تحلیل شاخص‌های رقابت‌پذیری در کشورهای غرب آسیا با تأکید بر ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-14
اسماعیل علی اکبری؛ مجید اکبری؛ معصومه انصاری؛ وحید بوستان احمدی

77

شناسایی عامل‌های مؤثر بر رشد زیربخش‌ زراعت و باغبانی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 15-32
فهیمه برخوردار؛ امیر محمدی نژاد

78

شناسایی مناطق محروم ایران با استفاده از رتبه بندی ترکیبی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 53-70
رعنــا شــیخ بیگلــو

79

طبقه‌بندی دما و بارش در ایران‌زمین با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و تحلیل خوشه‌ای

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 121-132
محمود خسروی؛ مهدی دوستکامیان؛ سید حسین میرموسوی؛ علی بیات؛ احسان بیگ رضایی

80

عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-121
الهام شکری؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر

81

عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 17-45
سعید راسخی؛ محمدتقی گیلک حکیم آیادی؛ وجیهه جباری

82

عوامل تعیین‌کننده شدت مصرف انرژی و انتشارکربن در بخش کشاورزی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 197-214
سیدنعمت اله موسوی

83

عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 161-177
حسین مهرابی بشرآبادی؛ امین پورمقدم

84

قانون قیمت واحد و یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 159-174
بهروز اسکندرپور؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حامد رفیعی؛ پریسا خلیق خیاوی

85

کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 65-80
ایمانه عباسی؛ دکتر لادن فتی؛ دکتر رضا مولودی؛ حمید ضرابی

86

مدرن سازی سیستم های آبیاری و حفاظت از آب با تاکید بر اثربازگشتی در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 127-154
محمدحسین زیبایی؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی

87

مطالعه ی رابطه ی میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 17-30
رضا مقدسی؛ علی اکبر باغستانی

88

مقایسهی اهمیت فرآوردههای نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-20
اسماعیل فلاحی؛ صادق خلیلیان

89

مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 65-81
عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده؛ سعید مهرجو

90

مقایسه قدرت پیش‏بینی روش‏های شبکه‏های عصبی مصنوعی و ARIMA در پیش‏بینی صادرات پوست و چرم ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 125-143
فایزه سیف الحسینی؛ امیر محمدی نژاد؛ رضا مقدسی

91

مقایسه‌ی هزینه و منابع رشد تجارت دو‌جانبه‌ی ایران و مهم‌ترین شرکای تجاری(تجارت کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 45-66
میترا ژاله رجبی؛ رضا مقدسی؛ امیر محمدنژاد

92

ملی/ محلی گرایی بوم شناختی؛ اکولوژیک (رویکردی نو به مقوله مدیریت و آمایش سیاسی فضا در ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره10، تابستان 1392، صفحه 1-14
رسول افضلی؛ اسلام یاری شگفتی؛ محمد باقر قالیباف

93

ناحیه بندی اقلیمی جنوب و جنوب‌غرب ایران با رویکرد برنامه‌ریزی منطقه‌ای

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 119-132
حمید نظری پور؛ محسن دوستکامیان؛ آرزو اسدی؛ علی بیات

94

نقش انواع سرمایه در رشد بخش کشاورزی ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 1-19
محمد عمرانی؛ ذکریا فرج زاده

95

همبستگی بین نوسان های باد مداری و بارش مناطق جنوبی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 45-56
امین شیروانی؛ نوشین احمدی باصری

96

واسنجی روابط بارش- جریان رودخانه برای ارزیابی و امکان پیش‌بینی خشکسالی آب‌شناختی در حوضه آبریز کویر لوت (ایران)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 73-90
حمید نظری پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.