کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 28

1

ارزیابی اثرات منفی توسعه ی گردشگری بر روستاهای جاذب گردشگر (نمونه موردی: روستای کندوان- شهرستان اسکو)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 103-118
رسول قربانی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی خواجه

2

ارزیابی پتانسیل‌ها‍‍‌‍‍‌‌ی مناطق شهری جهت توسعه الگوی بوم‌شهر نمونه مطالعه: مناطق شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 157-174
نفیسه مرصوصی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعی زاده

3

ارزیابی عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهری، مطالعه‌ی موردی: مرکز شهر تبریز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 219-244
اکبر رحیمی؛ موسی واعظی؛ حجت محمدی؛ مائده باکویی

4

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید با استفاده از سنجش کیفیت ذهنی؛ مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 159-172
اکرم قاسمی؛ زهرا نوری

5

اعتباریابی مقیاس رفتار چالش‌انگیز فرزند برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 49-64
حمیده حمیده سلیمانی؛ لعیا بشاش

6

بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 115-132
رسول قربانی؛ میترا عظیمی

7

بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر شاخص های عمده بخش کشاورزی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 13-28
جواد شهرکی؛ علی سردارشهرکی

8

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی سیاهه اثربخشی یادگیری دانشجویی (CLEI)

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 91-105
سعید مشتاقی

9

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان روستایی به شهر مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرودشت

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 41-50

10

بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده اشتغال زنان روستایی در شهرستان کاشمر

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 195-218
سید امیر محمد علوی زاده؛ علی شمس الدینی؛ فاطمه حسینی

11

پراکنش فضایی شاخص های توسعه در شهرستان های ایران با استفاده از رتبه بندی ترکیبی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 1-14
مهین نسترن؛ فرحناز ابوالحسنی؛ نرجس بختیاری

12

تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر بوشهر

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 131-140
محسن سقایی؛ غلامرضا امینی نژاد؛ غلامرضا صبوحی

13

تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 1-11
جواد بذرافشان؛ فرامرز بریمانی؛ محمد حاجی زاده

14

تحلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 69-80
حسن ریحانی همدانی؛ مصطفی تیموری؛ سید روح الله موسوی؛ محمد ابراهیم مصطفایی

15

تحلیل درجه توسعه یافتگى شهرستان‌هاى استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملى و تحلیل خوشه‌اى

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 43-56
علی موحد؛ محمدعلی فیروزی؛ حبیبه روزبه

16

تحلیل عاملی مشکلات زنان قالیباف روستایی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 29-52
سمیه لطیفی؛ حشمت اله سعدی؛ حسین شعبانعلی فمی

17

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی- شهرستان میاندوآب)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 149-162
محمد ولائی؛ عبدالله عبدالهی؛ رضا منافی آذر؛ نوید صفری

18

تحلیل فضایی مزیت نسبی اشتغال درگروه‌های عمده شغلی استان‌های کشور طی سال‌های 85 و 90 90

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-20
مهدی جوانشیری؛ حمید شایان

19

تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان فلاورجان در تعاونی‌ها: کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 21-44
سوده گلابی؛ محمدصادق ابراهیمی؛ امیرحسین علی بیگی

20

جستاری در سنجش توسعه یافتگی نواحی شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 121-138
محمدمنان رئیسی؛ اسماعیل رئیسی

21

چگونگی استفاده از اینترنت به وسیله‌ی دبیران دبیرستان‌های شهرستان نوشهر

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 57-67
ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی؛ فرهاد کاظمی تبار

22

ساخت و اعتباریابی آزمون هوش زیبا‌شناسی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 69-88
خسرو رشید؛ فضل الله حسنوند؛ ابوالقاسم یعقوبی

23

ساخت و اعتبار یابی مقیاس مهارت‏های ارتباطی زنان و مردان متاهل شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 27-38
نصیر داستان؛ غلامرضا رجبی؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ رضا خجسته مهر

24

سنجش میزان توسعه یافتگی و عوامل مؤثر برآن در نواحی روستایی استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب ناموزون موریس

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 45-58
مرتضی نعمتی؛ سیامک طهماسبی؛ معصومه قرقانی

25

شناخت و ارزیابی میزان پراکنده‌رویی شهری براساس مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی: محلات شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 1-18
محمد سلیمانی؛ علی موحد؛ احمد زنگانه؛ زهرا صحراییان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.