کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 36

1

ارزیابی اثرات منفی توسعه ی گردشگری بر روستاهای جاذب گردشگر (نمونه موردی: روستای کندوان- شهرستان اسکو)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 103-118
رسول قربانی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی خواجه

2

ارزیابی پتانسیل‌ها‍‍‌‍‍‌‌ی مناطق شهری جهت توسعه الگوی بوم‌شهر نمونه مطالعه: مناطق شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 157-174
نفیسه مرصوصی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعی زاده

3

ارزیابی عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهری، مطالعه‌ی موردی: مرکز شهر تبریز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 219-244
اکبر رحیمی؛ موسی واعظی؛ حجت محمدی؛ مائده باکویی

4

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید با استفاده از سنجش کیفیت ذهنی؛ مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 159-172
اکرم قاسمی؛ زهرا نوری

5

ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری پارامتر ها و شاخص کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف آشامیدنی در منطقه خرم آباد

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 1-14
زهرا چراغی؛ رامین ساریخانی؛ محمد مهدی فرهپور؛ آرتیمس قاسمی دهنوی

6

اعتباریابی مقیاس رفتار چالش‌انگیز فرزند برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 49-64
حمیده حمیده سلیمانی؛ لعیا بشاش

7

بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 115-132
رسول قربانی؛ میترا عظیمی

8

بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر شاخص های عمده بخش کشاورزی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 13-28
جواد شهرکی؛ علی سردارشهرکی

9

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی سیاهه اثربخشی یادگیری دانشجویی (CLEI)

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 91-105
سعید مشتاقی

10

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان روستایی به شهر مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرودشت

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 41-50

11

بررسی و تحلیل روند مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هریس

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 108-116
موسی واعظی؛ اکبر رحیمی؛ مائده باکویی

12

بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده اشتغال زنان روستایی در شهرستان کاشمر

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 7، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 195-218
سید امیر محمد علوی زاده؛ علی شمس الدینی؛ فاطمه حسینی

13

پراکنش فضایی شاخص های توسعه در شهرستان های ایران با استفاده از رتبه بندی ترکیبی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 1-14
مهین نسترن؛ فرحناز ابوالحسنی؛ نرجس بختیاری

14

تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر بوشهر

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 131-140
محسن سقایی؛ غلامرضا امینی نژاد؛ غلامرضا صبوحی

15

تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و نقش آن در مهاجرت‌های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 11-22
محمد کاظم جمشیدی؛ بهروز محمدی یگانه؛ اکبر حسین زاده

16

تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در کلان‌شهر تبریز با رویکرد مدیریت بحران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 69-82
محمود محمدیان؛ سید علی حسینی؛ منیره حاجی آقائی کامرانی

17

تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 1-11
جواد بذرافشان؛ فرامرز بریمانی؛ محمد حاجی زاده

18

تحلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 69-80
حسن ریحانی همدانی؛ مصطفی تیموری؛ سید روح الله موسوی؛ محمد ابراهیم مصطفایی

19

تحلیل درجه توسعه یافتگى شهرستان‌هاى استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملى و تحلیل خوشه‌اى

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 43-56
علی موحد؛ محمدعلی فیروزی؛ حبیبه روزبه

20

تحلیل عاملی مشکلات زنان قالیباف روستایی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 29-52
سمیه لطیفی؛ حشمت اله سعدی؛ حسین شعبانعلی فمی

21

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی- شهرستان میاندوآب)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 149-162
محمد ولائی؛ عبدالله عبدالهی؛ رضا منافی آذر؛ نوید صفری

22

تحلیل فضایی مزیت نسبی اشتغال درگروه‌های عمده شغلی استان‌های کشور طی سال‌های 85 و 90 90

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-20
مهدی جوانشیری؛ حمید شایان

23

تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان فلاورجان در تعاونی‌ها: کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 21-44
سوده گلابی؛ محمدصادق ابراهیمی؛ امیرحسین علی بیگی

24

جستاری در سنجش توسعه یافتگی نواحی شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 121-138
محمدمنان رئیسی؛ اسماعیل رئیسی

25

چگونگی استفاده از اینترنت به وسیله‌ی دبیران دبیرستان‌های شهرستان نوشهر

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 57-67
ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی؛ فرهاد کاظمی تبار

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.