کلیدواژه‌ها = پراکسیداز
تعداد مقالات: 5

1

استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسید سالیسیلیک جهت کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخی پاسخ‌های دفاعی گیاه

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 1، 2(تابستان)، تابستان 1392، صفحه 23-34
حدیث مصطفی نژاد؛ نوازاله صاحبانی؛ شاهین نوری نژاد زرقانی

2

القای پاسخ‌های دفاعی و کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی میوه سیب Penicillium expansum به وسیله‌ی مخمر (A1) Rhodotorula mucilaginosa

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 1، 4(زمستان)، زمستان 1392، صفحه 47-60
جلال غلام نژاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ فاطمه ناصری نسب

3

القای مقاومت و بررسی تغییرات فنل و پراکسیداز در گیاهان گوجه فرنگی تیمار شده با Bacillus subtilis و سالیسیلیک اسید در برابر پژمردگی فوزاریومی و نماتد مولد گره ریشه

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-58
سمانه دشتی پور؛ نوازاله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

4

بهبود کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از مخلوط جدایه‌های مخمر و سیلیکون و القای پاسخ های دفاعی

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 1، 2(تابستان)، تابستان 1392، صفحه 47-62
اسماعیل زنگویی؛ حسن رضا اعتباریان؛ نوازاله صاحبانی

5

مطالعه‌ی اثر قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر القای پاسخ دفاعی گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره 1، 4(زمستان)، زمستان 1392، صفحه 1-12
فاطمه ناصری نسب؛ نوازالله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.