کشاورز, محمدرضا, علیزاده, امین, وظیفه دوست, مجید, انصاری, حسین, داوری, کامران. (1390). کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی)مطالعه موردی: استان اصفهان(. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 4(11), 11-22.
محمدرضا کشاورز; امین علیزاده; مجید وظیفه دوست; حسین انصاری; کامران داوری. "کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی)مطالعه موردی: استان اصفهان(". فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 4, 11, 1390, 11-22.
کشاورز, محمدرضا, علیزاده, امین, وظیفه دوست, مجید, انصاری, حسین, داوری, کامران. (1390). 'کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی)مطالعه موردی: استان اصفهان(', فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 4(11), pp. 11-22.
کشاورز, محمدرضا, علیزاده, امین, وظیفه دوست, مجید, انصاری, حسین, داوری, کامران. کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی)مطالعه موردی: استان اصفهان(. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 1390; 4(11): 11-22.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.