غضنفرپور, حسین, کرباسی, پوران, افضلی, زهرا, سلیمانی دامنه, مجتبی. (1396). سنجش سازگاری کاربری‌های شهری با تأکید بر الگوی همجواری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: کاربری‌های آموزشی دبیرستان شهر مراغه). فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 8(30), 121-144.
حسین غضنفرپور; پوران کرباسی; زهرا افضلی; مجتبی سلیمانی دامنه. "سنجش سازگاری کاربری‌های شهری با تأکید بر الگوی همجواری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: کاربری‌های آموزشی دبیرستان شهر مراغه)". فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 8, 30, 1396, 121-144.
غضنفرپور, حسین, کرباسی, پوران, افضلی, زهرا, سلیمانی دامنه, مجتبی. (1396). 'سنجش سازگاری کاربری‌های شهری با تأکید بر الگوی همجواری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: کاربری‌های آموزشی دبیرستان شهر مراغه)', فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 8(30), pp. 121-144.
غضنفرپور, حسین, کرباسی, پوران, افضلی, زهرا, سلیمانی دامنه, مجتبی. سنجش سازگاری کاربری‌های شهری با تأکید بر الگوی همجواری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: کاربری‌های آموزشی دبیرستان شهر مراغه). فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 1396; 8(30): 121-144.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.