شیرانی فرادنبه, حسن, پایدار, محمد حسین. (1397). سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9(33), 1-12.
حسن شیرانی فرادنبه; محمد حسین پایدار. "سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد". فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9, 33, 1397, 1-12.
شیرانی فرادنبه, حسن, پایدار, محمد حسین. (1397). 'سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد', فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9(33), pp. 1-12.
شیرانی فرادنبه, حسن, پایدار, محمد حسین. سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 1397; 9(33): 1-12.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.