امیری, سمیه, پایدار, محمد حسین. (1397). مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9(34), 17-30.
سمیه امیری; محمد حسین پایدار. "مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب". فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9, 34, 1397, 17-30.
امیری, سمیه, پایدار, محمد حسین. (1397). 'مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب', فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9(34), pp. 17-30.
امیری, سمیه, پایدار, محمد حسین. مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 1397; 9(34): 17-30.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.