دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 1-14، صفحه 1-178  XML

1

جلد مجله

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 0-0

2

فهرست فارسی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 0-0

3

پراکنش فضایی شاخص های توسعه در شهرستان های ایران با استفاده از رتبه بندی ترکیبی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 1-14
مهین نسترن؛ فرحناز ابوالحسنی؛ نرجس بختیاری

4

بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه ای رفاه در استان های ایران (مطالعه مقایسه ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 15-30
محمد نبی شهیکی تاش؛ حسین یغفوری؛ باقر درویشی

5

تحلیل مقایسه ای از کاربرد روش های تحلیل چند معیاره در مطالعات منطقه ای (مطالعه موردی: استان لرستان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 31-44
حسین نظم فر؛ بهزاد پادروندی

6

مکان یابی واحدهای صنایع چوب در استان خوزستان به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در محیط GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 45-58
کاظم رنگزن؛ عظیم صابری؛ محسن بختیاری

7

نقش سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی مناطق روستایی (نمونه موردی: روستاهای ناحیه آران و بیدگل)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 59-74
مصطفی طالشی؛ محمود جمعه پور؛ محمود گنجی پور

8

تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان زنجان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 75-90
ولی الله ربیعی فر؛ سجاد صنعتی منفرد؛ مهدی ساشورپور؛ مجید حضرتی

9

بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر بر سیل خیزی در نواحی روستایی مورد پژوهشی: روستاهای شهرستان سروآباد

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 91-102
وحید ریاحی؛ لقمان زمانی

10

شناسایی موانع توسعه کارآفرینیِ زنان روستایی (مطالعه موردی: دهستان شلیل- شهرستان اردل)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 103-118
حامد قادرمرزی؛ علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ حمید نظری سرمازه

11

تأثیرات جهانی شدن بر ساختار کالبدی شهرهای اسلامی (نمونه موردی: کلانشهراصفهان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 119-134
مجید شمس؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی

12

تحلیل عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیم آباد (شهرستان رودسر) طی دو دهه ی اخیر

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 135-150
عیسی پور رمضان؛ محمد مجد رحیم آبادی

13

سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری در استان کرمان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 151-162
محبوبه جلالی؛ احمد خادم الحسینی

14

ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه ای با تأکید بر ژئوتوریسم (مطالعه موردی: هفت چشمه نقده، دره قاسملو و بند ارومیه)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 163-178
صیاد اصغری سراسکانرود؛ علی اکبر تقیلو؛ بتول زینالی

15

چکیده انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 1-12

16

فهرست انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 0-0


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.