دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 101-114، صفحه 1-198  XML

1

مدیریت یکپارچه ی گردشگری، راهبردی برای توسعه منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 1-12
اسماعی علی اکبری؛ محمد تقی رهنمایی؛ اسماعیل صفرعلی زاده

2

تحلیل شبکه شهری کلان منطقه‌ی جنوبغرب با تأکید بر بعد اقتصادی (مورد: استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 13-26
حامد قادرمرزی

3

شناسایی و اولویت بندی عوامل ریشه ای تأثیرگذار در ارتقای رقابت پذیری منطقه ای مورد مطالعاتی: استان کردستان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 27-42
هاشم داداش پور؛ مهدی ده ده جانی

4

توان سنجی محیطی، الگویی مناسب در راستای شناخت توانمندی های منطقه ای با تأکید بر کشاورزی (مورد مطالعه: کشت زعفران در شهرستان های قاینات و زیرکوه)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 43-56
جواد میکانیکی؛ حجت اله صادقی؛ معصومه فدایی

5

بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی ـ مذهبی مطالعه موردی: شهرستان زابل

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 57-70
محمودرضا میرلطفی؛ سیدامیرمحمد علوی زاده؛ خورشید هدایتی امین

6

مهاجرپذیری و توسعه پایدار اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مهاجرپذیر منطقه کلانشهری تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 71-84
محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مهدی پورطاهری؛ فاطمه عزیزی

7

بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت کاربری اراضی روستایی در شهرستان ممسنی (با استفاده از مدل ترکیبی TOPSIS- SWOT)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 85-100
علی شمس الدینی؛ محمدرضا امیری فهلیانی

8

تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز با بهره‌گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 101-114
محمدعلی خلیجی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی

9

ارزیابی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در ارتقاء کیفیت محیط‌های شهری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 115-126
عامر نیک پور؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ وحید واحدی

10

بررسی شاخصه‌های هویتی، کالبدی، اجتماعی و ادراکی فلکه‌های شهری (نمونه‌های موردی: هشت میدان اصلی کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 127-136
زهرا برزگر؛ زهره فتحی نژاد؛ شیما نوذری

11

بررسی نقش دفاتر ICT روستایی در توسعه‌ی اجتماعی زنان روستاییِ شهرستان شهرضا

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 137-148
فریبا فرهادی؛ محمد صادق ابراهیمی

12

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی- شهرستان میاندوآب)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 149-162
محمد ولائی؛ عبدالله عبدالهی؛ رضا منافی آذر؛ نوید صفری

13

بررسی میزان تأثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان (مطالعه موردی: دهستان حسن آباد- اسلام آباد غرب)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 163-172
فرامرز بریمانی؛ جواد بذرافشان؛ بهمن شفیعی

14

ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای کلانشهر تبریز

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 173-186
مرتضی اسماعیل نژاد؛ محمد اسکندری ثانی؛ سپیده بارزمان

15

بازخورد اقلیم و ژئومورفولوژی در برنامه ریزی توسعه شهری (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 187-198
عبدالعلی کمانه؛ حیدر قادری؛ شهیده دهقان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.